Per Gudmundson: Så skapas en palestinsk tragedi

Per Gudmundson skriver i Svenska Dagbladet om ett Ship to Gaza som hamnat lite i skymundan och måndagens massaktion i Gaza.

”En stat har en skyldighet att kontrollera sina gränser. Militären, och andra styrkor, fullgör uppdraget så effektivt som möjligt.

Den som stormar en gräns provocerar medvetet fram en (legitim) våldsanvändning. I värsta fall leder det till blodspillan och död.

Gaza kontrolleras av Hamas. Måndagens massaktion, med 40 000 deltagare precis invid den barriär som israelisk militär varnat för att den ämnade skydda, orkestrerades uppifrån. Bland de dödade finns åtskilliga anställda i Hamas ”inrikesministerium”. Men även andra.

Det är ett cyniskt utnyttjande Hamas gör sig skyldiga till.”

Läs artikeln i sin helhet på Svenska Dagbladet.

Foto: Israel Defense Forces (Palestinian Rioters in El-Arrub) [CC BY 2.0 (https://creativecommons.org/licenses/by/2.0)], via Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*