Perspektiv på Oktoberkriget – dag för dag

1-1-1

Israel den 1 oktober 1973

Yom Kippurkriget (sv: Oktoberkriget)

För 40 år sedan, under Yom Kippur, stod Israel inför en av sina största utmaningar någonsin. Den 6 oktober 1973 attackerade hundratusentals soldater, tusentals pansarvagnar och attackflyg Israel i ett överraskningsanfall. Syrien och Egypten var fast beslutna om att återta det de hade förlorat under Sexdagarskriget.

Bakgrunden

Efter Sexdagarskriget 1967 hade Israel lyckats vinna nya områden och stod därför också inför nya utmaningar. Den israeliska försvarsmakten (IDF) var nu tvungen att bevaka gränsen längs Suezkanalen i Sinai där man etablerade ett antal vaktposter kända som Bar-Lev-linjen. Även Golanhöjderna skulle nu försvaras.

Grannländernas snabba förlust i Sexdagarskriget resulterade i att man nu sökte upprättelse. 1972 började de egyptiska och syriska styrkorna bygga upp sin kapacitet från grunden. De införskaffade moderna vapen, främst via Sovjet: MiG-plan, T-55:or, T-62:or, luftvärnsrobotar, Sagger pansarvärnsrobotar. I oktober 1972 började Anwar Sadat, då Egyptens president, tala om en möjlig framtida attack mot Israel i möten med sina militära chefer.

I maj 1973 stod det klart för Military Intelligence Directorate (en del av IDF) att den egyptiska armén planerade att attackera genom att korsa Suezkanalen. De visste att Syrien skulle ansluta sig om Egypten attackerade men de visste också att Egypten antagligen inte skulle attackera om de inte fick MiG-23 jaktplan och Scud-D-missiler från Sovjet. Eftersom IDF visste att Egypten inte hade dessa vapen drog man slutsatsen att ett krig inte var sannolikt.

infogx2eng

Skenmanövrar

I maj och augusti 1973 genomförde den egyptiska armén en storskalig övning nära gränsen. IDF mobiliserade sina trupper och förberedde sig för strid, men inget hände. När de såg liknande trupprörelser i oktober, antog IDF att det rörde sig om en liknande militärövning.

Den 25 september mötte Jordaniens Kung Hussein Israels premiärminister Golda Meir. Hussein hade tidigare träffat Sadat och Assad och varnade nu Meir för en möjlig syrisk attack mot Israel och att Egypten kanske skulle ansluta. Andra källor pekade på en nära förestående attack, men IDF:s underrättelsetjänst, försvarminister Moshe Dayan och premiärminister Meir höll fast vid sina tidigare slutsatser.

Timmarna före attacken den 6 oktober träffades Meir, Dayan och försvarschefen David Elazar. De beslöt att inkalla reserven men det skulle inte bli något förebyggande anfall.

Lördagen den 6 oktober 1973 14:00

De syriska och egyptiska arméerna valde, tillsammans med sina allierade, att gå till anfall klockan två en lördag för 40 år sedan, mitt under Yom Kippur. Vid precis 14.00 påbörjades en artilleriattack mot IDF:s positioner på Golanhöjderna och i Sinai. De israeliska styrkorna på marken blev överraskade och var underlägsna i antal.

 

Längs fronten i Sinai korsade egyptiskt infanteri Suezkanalen vid fem olika platser. Deras artilleri och flygvapen slog till mot flygbasen Refidim och många av IDF:s artilleripositioner. Vid 17.30 hade ungefär tio tusen egyptiska soldater nått den östra sidan av Suezkanalen. Vid mörkrets inbrott hade även egyptiska stridsvagnar tagit sig över. IDF:s närvaro i form av infanteri och pansarbrigader räckte inte för att stoppa dem. Den 252:a Sinaidivisionen och den 14:e pansarbrigaden led tunga förluster, särskilt på grund av att de egyptiska styrkorna använde pansarvärnsroboten Sagger.

Det israeliska flygvapnet (IAF) fick i uppdrag att bekämpa de anfallande styrkorna men det egyptiskta luftvärnet var effektivt och begränsade IAF:s förmåga. Trots detta lyckades IAF slå ut helikoptrar med syfte att landsätta egyptiska specialstyrkor och sju egyptiska MiG nedkämpades av de israeliska Phantomplanen.

map-1

Vid fronten på Golanhöjderna avancerade fem syriska divisioner mot den israeliska gränsen samtidigt som det syriska artilleriet och flygvapnet oupphörligt besköt de israeliska positionerna. IDF hade vid tillfället två pansarbrigader, från den 36:e divisionen, vid fronten. Den 188:e brigaden försvarade den södra fronten medan den 7:e brigaden hade ansvaret för den norra fronten. Inom några timmar utbröt strider mot syriska pansarvagnar och under natten lyckades syriska pansarvagnar bryta igenom den södra fronten, mycket beroende på deras nattkikare vilket gav dem ett viktigt överläge. Den norra fronten höll fortfarande men följande morgon stod det klart att 600 pansarvagnar hade tagit sig in på israeliskt territorium och tryckte på mot broarna över Jordanfloden och den norra basen i Nafah. Den strategiska positionen på Hermonberget förlorades. Ute till havs gick det väsentligt bättre och den israeliska flottan lyckades förstöra fem syriska missilfartyg i sitt första sjöslag någonsin (Latakia) och utan egna förluster.

map-21

Ett problem som man inte hade i Sinai men som var hotfullt i norr var alla de israeliska byar som ligger nära Golanhöjderna. Byar nära den norra fronten evakuerades och IDF mötte en fiende som hotade hela norra Israel.

 

7 oktober 1973

Den egyptiska fronten

På krigets andra dag tar sig tiotusentals egyptiska soldater över Suezkanalen understödda av hundratals pansarvagnar. De tar över många av IDF:s vaktposter längs kanalen då de israeliska styrkorna inte är beredda på ett så stort anfall. Den 162:a reservdivisionen som leds av Avraham Adan och den 143:e reservdivisionen som leds av Ariel Sharon tas in för att förstärka den 252:a Sinaidivisionen under ledning av Avraham Mendler. Planen är att Adans division skall ta sig till den norra fronten, Sharons till den mellersta och Mendlers till den södra. I ett möte med det södra kommandot säger försvarschefen ”Jag vill påminna om att era divisioner är allt som står mellan egyptierna och Tel-Aviv.” Vad dagens slut har Egypten etablerat ett brohuvud och överfört 13 brigader till en position cirka tre-fyra kilometer öster om Suezkanalen.

Yom-Kippur-War-October-7-Egyptian-Front

Det israeliska flygvapnet försöker bekämpa brigaderna men deras luftvärn är alltför svårt. Istället beslutar man att Operation Tagar skall iscensättas med målet att slå ut egyptiska flygplatser och luftvärnsinstallationer. De första planen lyfter kvart i sju på morgonen och når sju egyptiska flygplatser ungefär en halvtimme senare. Efter en första anfallsvåg beslutar dock ledningen att avbryta operationen då trupperna vid den syriska fronten är i stort behov av luftunderstöd.

Under natten attackerar två egyptiska missilbåtar den israeliska flottans radarposition nära El-Arish. Flottan bemöter hotet och tar upp jakten. En sjömålsrobot avfyras men missar den egyptiska båten på grund av tekniska problem. Flottan begär luftunderstöd och snart dyker två Phantomplan upp och efter en första miss träffar de en av båtarna men måste återvända till bas. Samma natt smyger sig två Dvorabåtar in i Suezkanalen med order att förstöra egyptiska båtar. De lyckas med sitt uppdrag och begränsar därmed den egyptiska flottans initiativ.

Den syriska fronten

Under natten kämpar israeliska pansarvagnar hårt men syriska styrkor lyckas ändå ta sig in på israeliskt territorium. Många tar sig över vid Rafid och styr sedan nordväst mot Hosnieh och Nafah. Andra styr sydväst mot Tel Saki samt byarna Ramat Magshimim och Nov. Cirka 600 syriska pansarvagnar befinner sig nu på israeliskt territorium och de fortsätter västerut för att nå Jordanfloden och erövra broarna där.

IDF beslutar att skicka sina reserver till fronten. Den 210:e divisionen under ledning av Dan Lener skickar pansarvagnar så fort som möjligt och de lyckas stoppa de framryckande syriska trupperna utanför basen i Nafah.

Samtidigt utsätts den israeliska 7 brigaden (36:e divisionen) för en andra attack vid norra fronten som de endast lyckas stoppa efter tunga förluster. En tredje division, under ledning av Moshe Peled, är på väg till fronten för att understödja.

Map-of-Syrian-Advance7okt

Efter den avbrutna operationen i Sinai inleder flygvapnet Operation Dugman 5 i ett försök att förstöra de syriska luftvärnsenheterna och därmed ge sig själva det utrymme som behövs för att skydda pansarstyrkorna på marken. Förberedelserna påskyndas på grund av det pressande behovet och redan klockan halv tolv befinner sig 60 Phantomplan i luften. Under tre timmar slår de ut avfyrningsplatser men eftersom de syriska batterierna är mobila är de flesta avfyrningsplatser tomma. Endast en enhet av 25 planerade slås ut. Under operationen träffas sex israeliska plan av luftvärn.

Efter dessa två operationer beslutar IAF att inte inrikta sig på att slå ut luftvärnet utan istället koncentrera sig på att ge luftunderstöd till de israeliska styrkorna på marken i de södra delarna av Golanhöjderna.

8 oktober

Den egyptiska fronten

IDF:s södra kommando inleder sina första motattacker. Adans 162:a division med 175 pansarvagnar attackerar den 2:a egyptiska armén i norr och Sharons 143:e division, bestående av tre pansarbrigader, skulle attackera den 3:e egyptiska armén i sönder. Adans division lider stora förluster under striderna och försvarsledningen beslutar att dra tillbaka divisionen och ställa in den 143:s framryckning. Efter detta misslyckande beslutar IDF att stabilisera en försvarslinje i Sinai och inte agera offensivt, vilket i sin tur är tänkt att ge utrymme för att koncentrera sig mer på den norra fronten i Golanhöjderna.

Den israeliska flottan fortsätter sina strider i Medelhavet. Två israeliska missilbåtar upptäcker fyra egyptiska fartyg och avfyrar remsor norr om sin position för att lura egyptierna. Det lyckas och de egyptiska fartygen avslöjar sin position när de öppnar eld vilket ger de israeliska fartygen möjlighet att anfalla deras position. Flottan anfaller när den kommer inom skotthåll och lyckas träffa tre av de egyptiska missilbåtarna.

Yom-Kippur-War-October-8-Egyptian-Front

Den syriska fronten

Det norra kommandot beslutar att gå till motattack i Golanhöjderna.

Den 146:e divisionen som leds av Moshe Peled avancerar till den syriska gränsen från El-Al och Ramat Hamagshimim. Man återtar framgångsrikt kontrollen över IDF-positioner och befriar soldater som fastnat bakom de syriska linjerna.

Två brigader, en från den 36:e och en från den 210:e divisionen, utkämpar hårda pansarstrider och trycker tillbaka syriska styrkor Nafah och Husnieh.

I frontens norra sektor, försöker syriska pansarvagnar återta kontroll över Quneitra men den israeliska 7:e brigaden håller sina positioner och kämpar tappert utan några reservstyrkor.

På Hermonberget försöker en styrka från Golanbrigaden återta sin utpost. De hamnar i bakhåll och lider stora förluster, 23 soldater dör i striderna.

8-October-Syrian-Front

9 oktober

Den egyptiska fronten

IDF:s styrkor tar upp defensiva positioner och får order om att hålla dem i händelse av fortsatta egyptiska attacker. Inga stora förändringar inträffar beträffande frontlinjen.

En Daburklass båt attackerar framgångsrikt en egyptisk patrullbåt i Röda havet.

SA-3-example

Sa-3 luftvärn

 

Den syriska fronten

Syriska styrkor angriper Quneitra men IDF:s linjer håller. Med de naturliga förhållandena på sin sida lyckas den 7:e brigaden stoppa de syriska pansarvagnarna i pansarslaget som har blivit känt som Valley of Tears.

Valley of Tears

Valley of Tears

På morgonen den 9 oktober flyger israeliska Phantomjaktplan på låg höjd över Libanon innan man tar bäring mot Damaskus. Kort därefter lyckas de bomba Syriens arméhögkvarter men två plan träffas, det ena störtar på syriskt territorium, det andra lyckas mirakulöst ta sig tillbaka till flygbasen Ramat David med en brinnande motor.

Syriska trupper i Israel hade nu antingen förstörts eller så var de på väg tillbaka till sitt eget territorium.

 

10 oktober

Den egyptiska fronten

Lt.-Gen.-Haim-Bar-LevUnder natten förflyttar sig det egyptiska infanteriet närmare de israeliska linjerna. Understödda av artilleri och Sagermissiler går de till anfall tidigt på morgonen men IDF försvarar sig. Det egyptiska infanteriet lider tunga förluster och i de södra delarna av Sinai dödas ett antal egyptiska kommandosoldater.

Generallöjtnant (i reserven) Haim Bar-Lev utses till nytt befäl över de södra styrkorna för att försöka vända händelseutvecklingen.

Den syriska fronten

Samtidigt som Sovjet ser sina syriska allierade förlora övertaget börjar de sända förstärkningar i form av materiel genom flyg- och sjötransporter. IAF går till anfall mot en rad flygbaser i Syrien och tvingar därmed de sovjetiska planen att återvända hem.

Efter att under fyra dagar ha kämpat mot numerärt överlägsna styrkor, återtar IDF kontroll över hela Golanhöjderna, förutom vaktposten på Hermonberget. Befälhavare i IDF börjar planera för att röra sig över fronten och vidare mot Damaskus. Hundratals syriska pansarvagnar förstörs och den israeliska motattacken är nära förestående.

 

11 oktober

Den egyptiska fronten

Pansarkåren och infanteriet förbereder sig för nästa steg i kriget på den södra fronten – en motattack. Två framgångsrika IDF-operationer avslutar dagen.

OPERATION MAGAVIT

Den israeliska flottan skickar fartyg mot staden Hurghada i Suezgulfen där egyptiska missilbåtar är stationerade. På eftermiddagen skickar man iväg tre gummibåtar med marinsoldater mot platsen och när mörkret faller beordras de i vattnet och rör sig oupptäckta mot de egyptiska båtarna. Under vattnet kommer man fram till en båt med fyra propellrar och gör bedömningen att det är en av missilbåtarna. En undervattensmina placeras strategiskt och man börjar röra sig tillbaka mot de väntande gummibåtarna. Minan exploderar och förstör den egyptiska missilbåten.

16

OPERATION PONTIAK

Syftet med OPERATION PONTIAK är att uppmärksamma Egyptens inre front och slå mot den 3:e egyptiska armén i de södra delarna av Suezkanalen. De israeliska soldaterna, tillsammans med artillerimateriel, transporteras 500 kilometer på låg höjd med helikoptrar av typen CH-53 Sea Stallion. Artillerister ansvarar för avfyringspjäserna medan reservister från Sayeret Matkal säkrar platsen under operationen. Totalt avfyras ungefär 100 granater och alla återvänder sedan utan skador.

Operation-Pontiak

Den syriska fronten

Efter diskussioner inom armén och den politiska ledningen beslutas det att man skall korsa gränsen och fortsätta anfalla den syriska armén. Den 36:e divisionen, ledd av Eitan, attackerar först i norra delen av Golanhöjderna. Den 210:e divisionen under Lener, följer med en attack i de centrala delarna av Golanhöjderna.

Ett initialt anfall av IAF slår ut flera flygplan. Eitans division iscensätter en rad attacker på morgonen. Framgången är omedelbar och förluster begränsade. Divisionen når byarna Hader och Bet-Jen.

161

Efter denna succé beslutar försvarschefen Elazar att skicka in Levers division. Tyvärr är de syriska styrkona bättre förberedda längst denna front och IDF förlorar nära 40 pansarvagnar. Lener beslutar sig dock för att trycka på och når Khan Arnabeh.

Israel har nu slagit ut delar av det syriska luftvärnet och erövrat mark 4-5 kilometer in på syriskt territorium.

syrien

Ute till sjöss beslutar den israeliska flottan att inrikta sig mot syriska hamnar. Under natten går man till anfall mot den första hamnen men blir upptäckta och hamnar under intensiv beskjutning. Attacken mot hamn nummer två får ett liknande händelseförlopp, syriska missilbåtar går till motattack men missar sina mål. IDF slår ut en av de syriska båtarna. Det samlade resultatet är direkta träffar i två hamnar.

 

12 oktober

Den egyptiska fronten

Den 2:a och 3:e egyptiska armén för fram stora styrkor till den östra sidan av Suezkanalen för att inleda ett andra anfall medan IDF omgrupperar.

Den syriska fronten

Två divisioner (den 36:e och den 210:e) fortsätter att avancera. Under framryckningen slår det syriska flygvapnet till mot de framryckande styrkorna vilket försinkar dem. IAF deltar också vilket underlättar för markstyrkorna.

Samtidigt som man gör halt för att tanka och fylla på med ammunition nås man av beskedet att irakiska styrkor närmar sig. Den 210:e divisionen omgrupperar omedelbart och gör sig redo för strid. De förstör 20 irakiska pansarvagnar som drar sig tillbaka men Lener ger order om att förfölja dem. Senare under kvällen, när det redan mörknat, möts de igen och på grund av de irakiska pansarvagnarnas, T-55:or och T-62:or, nattkikarsystem lyckas de få övertaget och IDF får dra sig tillbaka.

Under natten upptäcker den 210:e en stor fiendestyrka som närmar sig. Lener beslutar att hålla sin position och närstrider inleds. De irakiska styrkornas tidigare övertag försvinner när solen går upp och IDF:s pansarstyrkor får genast övertaget. Irakierna blåser till reträtt.

IDF står nu 50 km från Damaskus men de irakiska styrkorna har tagit udden av det israeliska motanfallet.

OPERATION GOWN

Irakierna planerar att sända ännu större styrkor till syriskt territorium vilket resulterar i att IDF skickar in fallskärmjägare från Sayeret, en avancerad spaningsenhet inom IDF, för att störa deras planer. Helikoptrar släpper dem djupt inne på syriskt territorium, nära 250 kilometer från gränsen. Sayeret går till anfall mot irakiska styrkor, spränger en bro som används av de framryckande irakierna och återvänder säkert till israelisk mark. Operationen lyckas och förhindrar tusentals irakiska soldater och hundratals pansarvagnar att nå slagfältet.

 

13 oktober

Den egyptiska fronten

OPERATION ZENBAR

Helikoptrar från Refidim-basen landsätter soldater från Sayeret Matkal djupt inne på egyptiskt territorium. De lyckades anfalla en flygplats.

Chefen för 252:a divisionen Avraham Mendler dör efter att hans transport blivit beskjuten. Kalman Magen tar över divisionen.

En flygtransport av egyptiska kommandosoldater skådas av fältobservatörer. En styrka från Sayeret Shaked skickas till den förmodade landningsplatsen och går till anfall. Flera israeliska soldater skadas men operationen är en framgång.

Den syriska fronten

Eitans och Leners divisioner fortsätter att bekämpa de irakiska styrkorna. IAF fortsätter sina flygningar över Syrien. Phantom-plan slår till mot Al-Mazza flygplatsen i Damaskus och beskjuts av luftvärn. Ett av jaktplanen träffas och ovanför libanesiskt territorium skjuter piloten och navigatören ut sig. De landar i havet och en helikopter skickas omedelbart för att plocka upp dem. Under räddningsoperationen blir de plötsligt beskjutna och IDF skickar Skyhawks för att intervenera. Syrien svarar med MiG-plan och Israel skickar Mirgage-jaktplan (Skyhawks var inte gjorda för luftstrid) som nerkämpar MiG-planen. De syriska planen drar sig tillbaka och de israeliska piloterna räddas.

Jordanien beslutar sig för att skicka styrkor till Syrien och utfärdar undantagstillstånd.

 

14 oktober

Den egyptiska fronten

Den 14 oktober bestämmer sig egyptierna för att iscensätta sitt andra stora anfall mot de nu defensiva israeliska linjerna. Nära 2000 pansarvagnar deltar i striderna och det är ett av de största pansarslagen i historien.

Fronten delas in i tre delar, en nordlig med 162:a divisionen under Adan, en central med 143:e divisionen under Sharon och en sydlig med 252:a divisionen under Magen. Anfallen börjar tidigt på morgonen med egyptiskt artilleri och flyganfall men utvecklar sig snart till pansarstrider.

I norr går egyptierna till anfall öster om staden om Quantara och Islamiya men Adans division förstör nära 40 pansarvagnar på ett par timmar. Israeliska trupper avancerar och lyckas återerövra israeliska positioner.

I centern är striderna mycket svårare. IDF förlorar dussintals pansarvagnar men lyckas ändå gå vinnande ur striderna.

I söder utspelar sig svåra strider och IAF tvingas intervenera. Efter två dagars strider står IDF som segrare.

De militära segrarna denna dag är avgörande och innebär en vändning i kriget längs den södra fronten. De israeliska pansarvagnarnas överlägsenhet bryter ner den egyptiska offensiven. Totalt förlorade Israel 25 pansarvagnar medan Egypten förlorade 210.

I luften slår IAF till mot en viktig flygbas för att återta initiativet. På eftermiddagen lyfter 50 Phantomplan men möts av genskjutande MiG-21:or. Phantomplanen är inte bestyckade för luftstrid så några av planen släpper sina bomber och återvänder till Israel. Andra kämpar sig fram och når målet. Fem egyptiska MiG skjuts ner medan men endast förlorar två israeliska plan. Striderna blir senare kända som ”Luftstriden vid El Mansoura”.

Till havs är IDF medvetna om att egyptiska flottstyrkor försöker förstärka den egyptiska armén vid Suez. Fem Dabur-klass båtar skickas för att bekämpa de egyptiska styrkorna inne i Suezkanalen. De egyptiska fartygen överraskas och de förlorar 19 skepp medan alla israeliska båtar återvänder säkert hem.

 

Den syriska fronten

Striderna fortsätter men territoriet kontrolleras nu av IDF som väljer att inte avancera längre utan befästa sina positioner istället. Den syriska armén har nu förstärkts av både irakiska och jordanska styrkor. Israeliskt artilleri och flyg fortsätter sina anfall mot strategiska mål. Under natten erövrar fallskärmsstyrkor och pansarstyrkor den strategiska positionen Tel Shams djupt inne på syriskt territorium.

15 oktober

Den egyptiska fronten

Efter att man lyckats slå tillbaka det egyptiska anfallet känner IDF att man har momentum och beslutar sig för att anfalla den egytiska andra och tredje armén. Under de senaste dagar har israeliska styrkor lyckats lokalisera en svag punkt i den egyptiska linjen precis norr om Bittersjöarna. Beslutet togs att det skulle vara en perfekt plats att ta sig över kanalen. Under natten sätter man igång med Operation Knight of Heart och den 143:e divisionen får uppdraget. Den 14:e brigaden i Sharons division skickas iväg för att säkra ett område känt som ”Chinese Farm” norr om passagen. En annan brigad tar sig över kanalen i gummibåtar och säkrar brofästet på kanalens västra sida.

tankistse-640x474

En skenmanöver genomförs först vid en position öster om de egyptiska styrkorna. Den fungerar och öppnar upp för israeliska styrkor att avancera längs axeln Tartur och Lexikon för att anfalla de egyptiska styrkorna. Trots att egyptierna överraskas av anfallet omgrupperar de sin styrkor och går till motanfall. En första våg av IDF-soldater skickas mot ”Chinese Farm” men lider tunga förluster. Det viktigaste uppdraget är att säkra området för att kunna transportera trupp och materiel. Närstrider inleds och de fortsätter under natten vid Lexikon och Tartur.

De israeliska styrkorna står nu närmare den afrikanska kontinenten än de någonsin har gjort men det skall dröja något tag till innan operationen är klar.

Den syriska fronten

Strider utspelas mellan irakiska styrkor och Leners division i den södra delen av det territorium som tagits av IDF. Återigen händer inte så mycket med fronten. Den syrisk-irakisk-jordanska koalitionen gör sitt bästa för att trycka på men de israeliska styrkorna håller linjen.

 

16 oktober

Den egyptiska fronten

Under natten utkämpas strider kring ”Chinese Farm” vilket resulterar i över 100 stupade israeler. Den 14:e brigaden kämpar sig genom natten och morgonen innan IDF tillslut får kontroll över området kring Lexikon-Tartur.  Striderna fortsätter under dagen för att se till att egyptiska styrkor inte tar kontroll över området igen.

Under samma natt har fallskärmsstyrkor tagit sig över kanalen med gummibåtar för att säkra brohuvudet. Etableringen av en bro fungerar inte då transportavstånden helt enkelt för stora. Med speciella båtar lyckas man dock landa över 20 pansarvagnar som med fallskärmsstyrkorna slår ut tre luftvärnspositioner på den afrikanska kontinenten vilket gör det fritt fram för IAF. Förvåningen är total på den egyptiska sidan.

Till havs fortsätter flottan att anfalla mål väster om Alexandria.

Den syriska fronten

De irakiska styrkorna koordinerar en attack tillsammans med jordanska och syriska styrkor mot Leners division. På grund av dålig kommunikation bombas dock de jordanska pansarvagnarna, som är väldigt lika de israeliska, av irakierna. Israeliska styrkor följer de jordanska rörelserna och öppnar eld. De förlorar cirka 20 pansarvagnar och drar sig tillbaka från området.

3 Responses to "Perspektiv på Oktoberkriget – dag för dag"

 1. Bo Rööser  oktober 11, 2013 at 17:09

  Jag saknar fortsättningen av berättelsens om Yom Kippurkriget som Sharons motstöt över Suezkanalen och inringningen av en egyptisk arme’ liksom en israelisk framstöt på syriskt territorium.
  Var finns fortsättningen?

  BR

  Svara
 2. Pingback: Musketörerna Brandt, Kreisky och Palme – med Carl Gustaf Svingel som sekundant – Carl Gustaf Svingel

 3. Pingback: Musketeers Brandt, Kreisky and Palme – with Carl-Gustaf Svingel as a second – Carl Gustaf Svingel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*