Positiva besked om behandling av Crohns sjukdom

Det israeliska biotech-bolaget Redhill har meddelat positiva resultat från fas 3 i den kliniska prövningen av RHB-104 vid behandling av Crohns sjukdom. 

Fas 3 är det sista steget i klinisk läkemedelsutveckling och då testas läkemedlets effekt och säkerhet i stora patientgrupper.

Efter fas 3 kan företaget ansöka om att få läkemedlet godkänt.

Crohns sjukdom är en typ av inflammatorisk tarmsjukdom som drabbar 1,5 miljoner människor världen över.

Läs mer på Times of Israel.

Foto: Hsp90, LPKozlowski, Samir via Wikimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*