Premiärminister Benjamin Netanyahu uttalar sig efter attacken i Paris

Premiärminister Benjamin Netanyahu uttalar sig om den hemska terrorattacken i Paris igår.

”Israel uttrycker sin djupa sorg och kondoleans för den brutala attacken i Paris igår. Attackerna från radikala islamska grupper känner inga gränser – dessa attacker är internationella attacker och responsen måste vara internationell. Dessa terrorister vill förstöra vår frihet och vår civilisation. Därför måste alla fria länder och alla civiliserade samhällen förenas i kampen mot detta. Om vi kämpar emot detta kan vi tillsammans besegra denna tyranni som syftar till att släcka vår frihet.

Ännu en gång vill jag uttrycka min djupaste sorg och kondoleans som alla i Israel känner för Frankrike och de sörjande familjerna. Vi upplever attacker som detta gång på gång och vi förstår den smärta som Frankrike genomlider, men vi vet också att genom bestämdhet kan ett fritt samhälle besegra terror – oavsett hur hemskt eller hotfullt det är.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*