Premiärminister Netanyahu i möte med USA:s särskilda representant Jason Greenblatt

Mötet bekräftade ånyo att banden mellan Israel och USA är starka och att båda parter söker en hållbar fred mellan Israel och palestinierna som såväl stärker Israels säkerhet som stabiliteten i regionen.

Mötet mellan premiärminister Netanyahu och Jason Greenblatt, USA:s särskilde representant för internationella förhandlingar varade i över fem timmar. Netanyahu lyfte särskilt fram att han tror att det under president Trumps ledarskap finns möjligheter till att utveckla fredsarbetet – inte endast med palestinierna utan även andra fientligt inställda grannar.

Greenblatt ställde sig positiv till detta och bekräftade president Trumps engagemang för Israels säkerhet och hans vilja att hjälpa både israeler och palestinier till att varaktig fred genom direkta förhandlingar.

Diskussionen rörde även bosättningarna där samtalet framför allt handlade om hur man kan nå en väg framåt som tar hänsyn till både fred och Israels säkerhet. Greenblatt tog även upp att USA anser det viktigt att man möjliggör för palestinsk ekonomisk tillväxt samt att palestiniernas livskvalitet förbättras.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*