Premiärminister Netanyahu intervjuas i Washington Post 20/6

Premiärminister Netanyahu: Jag tycker att vi ska sluta förhandla om förhandlingarna

 

Artikeln i sin helhet i Washington Post (engelska)

Fråga: Du nämnde i veckan att Israel inte kan acceptera något mindre än ett totalstopp av anrikning av kärnvapenmaterial i Iran. Du ville också undanröja allt iranskt anrikat kärnämne.  Du fortsatte med att ställa en rad villkor. Är dina villkor fler än tidigare och har du en tidtabell för att starta en militär aktion mot Iran?

Det är inte mina villkor. Det är FN:s Säkerhetsråds krav. Och de är det minsta man kan begära – att Iran avlägsnar allt anrikat kärnämne och att de upphör med anrikning och att de stänger sin olagliga kärntekniska anläggning i Qom. Jag tycker att de borde göra detta. Det är verkligen ett eldprov på om de menar allvar.

Fråga: Vad tycker du om det iranska valet som ägde rum nyligen?

Jag tycker att valet reflekterar den djupa otillfredsställelse som det iranska folket känner för sin regim. Tyvärr kommer inte valresultatet att förändra Irans kärnvapensambition. Detta bestäms inte av den nyvalde presidenten utan av de s k högsta ledarna.

Fråga: Menar du att kärnvapenprogrammet kontrolleras av Khamenei?

Ledd och kontrollerad av Khamenei. Han är fast besluten att fullfölja planen att beväpna Iran med kärnvapen och jag är rädd för att valet inte kommer att ändra detta faktum.

Fråga: Men trots det, Khamenei uteslöt Esfandiar Mashaei och andra kandidater. Hasan Rouhani var en av kandidaterna som de högste ledarna tillät att delta i valet.

Det stämmer. Rouhani valdes som en av kandidaterna som har samma extremistiska åsikter som Khamenei. De avlägsnade hundratals kandidater och behöll sju. Därefter avlägsnade de Rafsanjani och Mashaei. De lämnade Rouhani. Rouhani var tidigare nationell säkerhetsrådgivare och den förre kärnvapensförhandlaren. Det är han som skrivit doktrinen – jag kallar doktrinen för ”prat och anrikning”. Han skrev en bok om det.

Fråga: Har du tänkt göra något åt Iran på militär basis?

Jag talar aldrig om vad vi är beredda att göra men Israel behåller alltid rätten att agera för att försvara sig mot alla hot.

Fråga: Jag vet att President Obama har sagt att han inte accepterar ett nukleärt Iran. Tror du honom? Litar du på honom?

Jag tror att det är hans målsättning. Jag tror att vi alla prövas. Ett Iran med kärnvapen skulle vara ett större hot mot fred och stabilitet i världen sedan mitten på 1900-talet när ett annat hot krossades. Det äventyrade världen. Detta kommer att äventyra världen. Detta är en regim som sponsrar världsterror i 30 länder. De och deras ombud; Hizbollah, är involverade i terrorattacker. De har just upptäckts i Nigeria och dessförinnan i Bulgarien.

Fråga: Menar du Hizbollahs försök att döda israeliska diplomater och turister över hela världen?

Ja, men även andra mord. De har ett nätverk som har hittats i Thailand, i Azerbajdzjan.

Fråga: Men specialiserar de sig inte på att döda israeler?

Det är det främsta målet men de drar sig inte för att döda andra också. De hade för avsikt att döda den saudiarabiska ambassadören i Washington. De överskrider alla normer. De dödar amerikanska soldater i Afghanistan och Irak….de har skickat sina ombud till Libanon och i princip släckt frihetens ljus och framåtskridande i det landet. De har satt sina hantlangare i Gaza och de förser dem med tiotusentals raketer för att träffa våra civila. Det här är en regim som inte får tillåtas att ha kärnvapen för att kontrollera oljemarknaden i Mellanöstern och att antända en nukleär kapprustning. Detta är en regim som förnekar Förintelsen och hotar att utplåna Israels 6 miljoner judar. Världen måste se till att Iran inte får kärnvapen.

Fråga: Om vi talar om något annat. Vad tycker du om Utrikesminister John Kerrys avsikter? Vad är du villig att göra för att fredssamtalen ska återupptas?

Det viktigaste budskapet jag har är att vara obeveklig i påtryckningarna mot Iran. Sanktionerna avvisades ofta eftersom det sades att det skulle resultera i att det iranska folket skulle ställa upp för sin regim. Sanktionerna måste ökas, inte för att beveka, inte för att på något sätt erbjuda eftergifter i förväg, utan för att få till stånd en förändring i Irans nukleära program. Sanktionerna har framkallat förändringar i Iran men de har ännu inte resulterat i den förändring som vi skulle vilja se.

Fråga: Vad tror du om Utrikesminister Kerrys försök att återuppta förhandlingarna mellan Israel och den Palestinska Myndigheten?

När det gäller att försäkra en fred med palestinierna. Jag tycker att vi ska sluta förhandla om förhandlingarna. Vi ska bara komma igång.

Fråga: Du sade: vi ska bara komma igång?

Ja, bara börja. Vi borde starta omedelbart med förhandlingar utan villkor. Detta har varit min åsikt under de senaste fyra åren och jag hoppas att det även blir palestiniernas åsikt. Om Utrikesminister Kerry, vars ansträngningar vi stödjer, skulle sätta upp ett tält halvvägs mellan Jerusalem och Ramallah – det är ca 15 minuters körtid härifrån – så är jag med. Jag är med i tältet. Och jag är förpliktigad att stanna kvar i tältet och förhandla under så lång tid som behövs för att utarbeta en fredslösning mellan oss och palestinierna.

Det behövs många saker för att jag framgångsrikt ska kunna genomföra en överenskommelse men jag begär dem inte i förväg av Abu Mazen, den Palestinska myndighetens president. Israel har dragit sig tillbaka från olika områden, från Libanon och från Gaza med det uttryckliga löftet att när vi gör det kommer vi att få fred och säkerhet. Men, läget blev tvärtom. Vi gav land men vi fick inte fred. Istället fick vi när det gäller Gaza, 12 000 raketer över våra städer. När det gäller Libanon, fick vi en iransk enklav med ytterligare 12 000 raketer. Vi har inte råd att se detta hända igen. Vi måste få till stånd en överenskommelse som försäkrar vår säkerhet, som säger oss att det på andra sidan finns en palestinsk stat. Är det ytterligare en iransk stat som vill förinta oss? Som beväpnar sig med missiler och raketer? Eller är det något som verkligen kommer att förändra klimatet, som kommer att lära folk och deras barn att leva i fred med oss och är genuint demilitariserat? Dessa är frågor som inte kan lösas innan vi går in i tältet. De måste lösas för att vi ska kunna lämna tältet med en överenskommelse. Men jag ställer inte några av våra villkor och våra krav i förväg och jag hoppas att inte heller palestinierna gör det.

Fråga: Men du vet att de gör det?

Jag tror att uppmuntra det och förverkliga det, underminerar freden. Jag tror att om man ställer villkor före förhandlingar är det snabbaste sättet att underminera fred. Det är så det har gjorts under de senaste fyra åren och vi har inte kommit någon vart. Det är dags att ta en annan väg. Det är dags att ta tag i frågor och förhandla. Man kan inte avsluta förhandlingar innan de har påbörjats. Och man kan inte starta dem om man hela tiden förhandlar om villkoren för att inleda förhandlingar.

Fråga: Israel har makten. Kan ni inte på något sätt uppmuntra palestinierna att komma till förhandlingsbordet?

Vi har gjort avsevärda uppoffringar – de sa åt mig att frysa bosättningarna.

Fråga: Det var under din förra mandatperiod. Så varför gör du det inte igen?

Jag har sagt att det inte har gjorts på 18 år. De sa: ”om du gör det och ger det tillräckligt med tid, ett år, så kommer Abu Mazen till förhandling. ”Jag sa att det är nästan omöjligt att göra men jag gjorde det. Efter 10 månader, kom han in och det enda jag hörde var ett krav på ytterligare tre månader. Och jag tycker att jag bevisat att problemet inte var en frysning av bosättningarna. Problemet är inte bosättningarna. Detta är en fråga som man måste lösa. Men vad som är den verkliga orsaken i denna konflikt har inte lösts ännu och har pågått under åratal innan vi hade en enda bosättning. Och efter att vi lämnade Gaza och lämnade bosättningarna, fortsatte ändå konflikten.

Fråga: Du tycker att den verkliga orsaken i den här konflikten inte har lösts….?

Den verkliga orsaken är det ihärdiga förnekandet att erkänna en suverän judisk stat i området. Det var och är kärnan i konflikten. För att lösa detta, kommer palestinierna att behöva erkänna den judiska staten liksom vi erkänner en palestinsk stat. Båda folken, båda nationerna, förtjänar en egen nation. Palestinierna, om de vill, kommer att vara i den palestinska staten och judarna, om de vill, kommer att vara i den judiska staten. Men konfliktens inledning och roten till konflikten ligger i att man nekar att erkänna Israel inom sina gränser. När det väl är gjort, tror jag att det finns en chans till fred. Jag tror att det här inte känns igen för folk är fixerade på ett resultat av konflikten, och det är bosättningarna, men så är verkligen inte fallet.

Fråga: En fredsöverenskommelse är inte bara Israels ensak utan också en fråga för det internationella samfundet. Och tror du inte att det internationella samfundet försöker isolera och delegitimera Israel?

Nej. Den verkliga orsaken till att lösa detta problem är inte att få de internationella påtryckningarna på oss att upphöra. Det kommer att bli påtryckningar av andra orsaker. Det judiska folkets historia talar inte väl kring denna effekt. Under 2 500 år trodde folk på de mest horribla saker om det judiska folket….Vi trodde att det skulle upphöra efter Förintelsen men det återvände efter några årtionden. De förskräckliga förvanskningarna som människor trodde på om det judiska folket tror de nu om den judiska staten. Jag tror inte att det kommer att förändras.

Fråga: Så vad tror du är anledningen som behövs för att lösa den israelisk-palestinska konflikten?

Anledningen till att vi behöver lösa den palestinska konflikten är inte för att det skulle förbättra vår ståndpunkt i världen. Anledningen till att vi måste lösa konflikten är att vi inte vill ha en bi-nationell stat. Jag vill inte ha en bi-nationell stat. Jag vill ha en stat for det judiska folket bredvid en stat för det palestinska folket. Samtidigt vill jag inte ha en iransk stat bredvid våra gränser som skulle skjuta tusentals raketer mot våra städer. Det är balansen mellan att effektuera en separation mellan israeler och palestinier och försäkra att den palestinska staten inte blir en iransk utpost som berör mina ansträngningar vis-á-vis den palestinsk-israeliska fredsprocessen. Det är därför jag stödjer Utrikesminister Kerrys ansträngningar för att få oss in i tältet så att säga, så att vi kan ta itu med meningsskiljaktigheterna och få till ett resultat som är balanserat.

Fråga: Om vi talar om Syrien. Vad tycker du om de amerikanska ansträngningarna att beväpna oppositionen och hur ser du på konflikten i Syrien och tror du att President Assad kommer att stanna kvar?

Jag förstår den amerikanska positionen. Jag förstår också den amerikanska oron. Det pågår ett hemskt blodbad där.  I stor skala, slaktas oskyldiga människor. Vi har en policy att inte blanda oss i inbördeskrig. Men vi har också en policy att försvara oss själva om vi blir attackerade. Vi har också en policy att motsätta oss vapensändningar till Hizbollah som inte enbart är en dödsfiende till Staten Israel men den huvudsakliga maskinen som strider för Assad just nu. Det är ett brutalt mördande av civila i Syrien. Jag kan inte förutspå vad som kommer att hända i Syrien. Det är för tidigt att säga det och jag är alltid försiktig med att ge prognoser. Men jag kan säga att Israel kommer att göra det som är nödvändigt för att försvara sig mot terrorister och andra hot från Syrien och Hizbollah.

Se även:

Premiärminister Netanyahu: ”Jag vill ha en tvåstatslösning”

 

One Response to "Premiärminister Netanyahu intervjuas i Washington Post 20/6"

  1. Pingback: Israels Ambassad » Blog Archive » Premiärminister Netanyahu och USA:s utrikesminister Kerry i samtal

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*