Premiärminister Netanyahu skickar Eid al-Adha-hälsningar till Israels muslimska och drusiska medborgare

”Med anledning av offerhögtiden, Eid al-Adha, glädjer det mig att kunna skicka högtidshälsningar till våra muslimska och drusiska medborgare – Kol a’am wa antom bekhair.

Under högtiden värnar vi värden som även den judiska tron helgar: gudsfruktan, familj och att hjälpa sin nästa. Detta är ytterligare exempel på de många saker som förenar oss i våra liv tillsammans i Staten Israel.”

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*