President Peres sätter nytt Guinness World Record vid 90 års ålder!

President Peres tar emot intyget på rekordet från Guinness Rekordboks vice president Frigatti. Copyright: GPO/Mark Neiman

 

President Peres ledde den största onlineklassen någonsin från Ciscos huvudkontor i Israel inför över 9000 gymnasiestudenter i 215 israeliska klassrum.

I dag, torsdagen den 6 februari 2013, ledde President Peres den största onlineklassen i samhällskunskap i världen och satte därmed ett nytt världsrekord och får därmed en plats i Guinness Rekordbok.

President Peres lyckades med uppdraget genom att använda teknologi från Ciscos huvudkontor i Netanya och därmed nå över 9000 elever i 215 klasser från 71 skolor runt om i Israel från Jerusalem, Beer Sheva, Tel Aviv, Kuseife, Ofakim, Dimona, Hadera, Tiberias, Tayibe, Nahariya och andra städer.

Under den 45 minuter långa lektionen framhävde President Peres värdet av lika rättigheter, åsiktsfrihet och demokrati. Han påpekade att datoriserad utbildning kommer att hjälpa till att garantera en bred och jämn kvalitet i utbildningen för studenter över hela landet.

Både judiska och arabiska studenter deltog i rekordklassen. Guinness Rekordboks vice president Marco Frigatti hade själv rest till Israel dagen till ära för att övervaka och verifiera rekordet. Efter att han hade analyserat data och verifierat att alla nummer stämde lät han meddela att rekordet hade slagits!

Copyright: GPO/Mark Neiman

Copyright: GPO/Mark Neiman

Israel är världsledande när det kommer till den typ av teknik som behövs för att sätta ett rekord av den här storleken och man håller just nu på att installera tekniken i klassrum runt om i landet. Dagens klass var ett livs levande exempel på hur teknologi kommer att kunna användas för att digitalisera utbildning runt om i världen, minska avståendet mellan ett lands centrum och periferin, minska ojämlikheten i utbildningen och möjliggöra att lektioner kan hållas av ledande experter inför tusentals elever på samma gång.

Ett stort steg i rätt riktning. Tack Cisco. Tack President Peres. Och Tack Israel.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*