President Rivlin möter Rysslands premiärminister Medvedev

De två ledarna diskuterade ett antal olika ämnen som till exempel stärkandet av ekonomiskt samarbete mellan länderna. De enades också om fortsatta samtal mellan Israel och Ryssland för att diskutera svårigheter kopplade till avgifter och överföring av produkter.

Igår avslutades President Rivlins officiella besök till Moskva där han mötte både President Putin och premiärminister Medvedev. Samtalet mellan Putin och Rivlin handlade mycket om situationen i både Mellanöstern och i Ryssland. Samtalet med Medvedev handlade mer om ekonomiska frågor och bilateralt samarbete.

Vad som framför allt diskuterades var hur man skall kunna stärka samarbetet vad gäller jordbruksprodukter och i samband med detta även hur man ska hantera avgifter och överföring av produkter. Medvedev sa att ”i framtiden ser jag verkliga möjligheter att öka handeln. Vi har nyligen stött på handelsrestriktioner mot Europa, Turkiet har öppnat sin marknad och vi är öppen för israelisk export.” En fråga som lyftes i denna kontext var ett möjligt frihandelsavtal mellan Israel och Eurasian Economic Union.

En annan fråga som diskuterades gäller det socialförsäkringsavtal angående pensionsbetalningar för de ryssar som emigrerade till Israel före 1992. Presidenten framhöll att de samtal som inleddes under 2009 nu är i slutstegen och att man hoppas nå ett avtal snart och att pensioner kommer att börja betalas ut med start januari 2017. Avtalet, när det ingås, blir en stor framgång för de nu israeliska medborgare som levt större delen av sina liv i Sovjetunionen.

Vill du veta mer om samtalen mellan Rivlin och Medvedev, klicka här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*