Pressmeddelande med anledning av det svenska beslutet att erkänna Palestina

Israels ambassad

Pressmeddelande 2014-10-30

 

Med anledning av det svenska beslutet att erkänna Palestina

Det svenska beslutet att erkänna Palestina kommer stärka palestinierna i deras vägran att förhandla med Israel. Det kommer i en tid av pågående våld mot Israel, särskilt i Jerusalem. Beslutet kommer inte att leda till fred.

Sveriges beslut kommer inte heller att leda till några förändringar på marken utan endast tjäna till en mer extrem palestinsk hållning då inga eftergifter utkrävs av dem.

Beslutet är kontroversiellt, bland annat inom EU, vilket också är anledningen till att tidigare svenska regeringar undvikit det. Kritiken mot detta beslut är stort både nationellt och internationellt.

Som en av de största bidragsgivarna har Sverige ett stort inflytande och därmed en stor möjlighet att kunna bidra till fred genom att föra palestinierna till förhandlingsbordet. Det är olyckligt att detta inte görs och att man istället endast utövar tryck mot det land som sedan decennier tvingats försvara sig emot terrorism, som styrs av demokratiska principer med lika rättigheter för alla medborgare oavsett religion, kön eller politisk åskådning.

Ett fredsavtal och en tvåstatslösning kan endast uppnås via direkta förhandlingar mellan Israel och palestinierna.

11 Responses to "Pressmeddelande med anledning av det svenska beslutet att erkänna Palestina"

 1. adania@swipnet.se  oktober 30, 2014 at 15:39

  Araberna har historien igenom visat att de INTE är intresserade av NÅGON annan fred än utplånandet av staten Israel och dess snart nio miljoner innevånare, vilket är deras högsta strategiska mål.
  Den enda ”tvåstatslösning” som är acceptabel är inbegripandes av HELA det URSPRUNGLIGA brittiska palestinamandatet, på båda sidor om Jordanfloden – d.v.s. även av de 5/4 som utgörs av Östbanken (Jordanien).

  Svara
 2. Anna Örtenblad  oktober 30, 2014 at 15:41

  Det är en minoritetsregering som beslutat att erkänna Palestina som stat.
  Jag har inte röstat på något av partierna i den regeringen och de företräder inte mig och mina åsikter.

  Svara
 3. Svend  oktober 30, 2014 at 18:42

  Sveriges utvecklingssamarbete på Västbanken och Gaza bygger på den palestinska myndighetens utvecklingsplan, PNDP, 2011-2013. Målet är att Palestina ska bli en stabil demokratisk stat med religionsfrihet, respekt för mänskliga rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män.
  Nu är man alltså villig att erkänna Palestina som en stat, utan att några av ovanstående krav behöver uppfyllas?

  Svara
 4. Hanna  oktober 30, 2014 at 19:04

  Idag skäms jag för att vara svensk medborgare och undrar om Sveriges regering är medveten om vad den gör.
  Shalom Israel!

  Svara
 5. Magdalena Weland  oktober 30, 2014 at 21:06

  Mitt fulla stöd till Israel!

  Svara
 6. Johan Löfgren  oktober 30, 2014 at 22:45

  I am sorry and ashamed for the news about the swedish new governments view on Palestine. This is not Sweden in my eyes – it is a bad leader! I hope that
  this government will leave as soon as possible.

  Svara
 7. Monica Nygren  oktober 30, 2014 at 23:34

  Islam is the oldest sekt on earth.
  Came 500 years after the christians and thausands after the jewish population in Israel.
  How and why does any geographic area in Israel belong to the muslimpopulation?
  The land had always belonged to Israelian people. The Bible is older than the muslims Koran.

  Legally the land belongs to the judes.
  Bo doubt about that if the parts refer to their roots and to to the scricp.

  Thank You for reading.

  Svara
 8. Elisabeth Biratu  oktober 31, 2014 at 12:01

  Dear people of Israel!
  I´m Swedish lady and I´m so sorry for what the Swedish people are doing against Israel. Many of us is not supporting this decision Swedish governement has made to support Hamas. I´m realy sorry and pray to God that he will bless his own people Israel. The people in Sweden who has made this decision has to take their own responsibility for this and ask for Gods mercy over our country.
  Må Herrens välsignelse vila över Israel. Gud kan aldrig svika sitt folk Israel. Han har ett evigt förbund med Israel och alla folk i hela världen har blivit välsignade genom Israel.
  Ber för Israel och jag älskar Guds folk.
  Elisabeth Biratu

  Svara
 9. Christer cederborg  oktober 31, 2014 at 13:23

  This decision was taken by a newly installed minority government, most likely not supported by the majority of parliament at this critical time, which makes the matter even more concerning. I certainly do not think this was a wise step to take today, given the very complex situation at hand and increasing need for bilateral negotiations for peace and co-existence. A decision such as this could instead have been a strong incitement for Palestinians to agree on substantial negotiation terms leading the process forward…

  Svara
 10. Mona karlsson  oktober 31, 2014 at 14:43

  Gud välsigne Israel.

  Svara
 11. jan rödin  november 1, 2014 at 22:40

  Hur tänker svenska regeringen?
  Tänker de överhuvudtaget? Regeringen i Sverige.
  Ett populistiskt beslut i samklang med viljan i miljöpartet , där det i miljöpatiet finns uppenbara stöd för en palestinsk stat, behöver naturligtvis inte vara fel. Men om nu Hamas styr i Gaza med sin terror så omöjligör det ett erkännande som suverän stat. En terror riktat mot att judar skall förintas , att judar inte har en existentiell rätt att få leva.
  Hur tänker svenska regeringen om att Hamas som styr skall kunna leva i samklang på fredlig basis med staten Israel och dess judiska befolkning.
  För mig visar detta beslut att erkänna palestina som ytterst naivt, korkat, och med i förhandlingen vid bildatet av den nya svenska regeringen var detta beslut med all säkerhet en form av komprissande mellan ett svagare socilademokraitiskt parti och dess förhandlande partier för bildandet av en hållbar regering, vi vet att ”motorer” finns i miljöpatiet som med säkerhet strävat ihärdigt för att sverige skulle erkänna palestina som stat, Vi vet att Mehmet Kaplan miljöpartet tidigare låtit bjuda in spekulativa
  antisemitiska talare som Yvonne Ridley, bara detta borde få det socialdemokratiska partiet att dra öronen åt sig, men icke.
  Israel är den enda fungerande demokratin i mellanöstern.
  Om en palestinsk stat bildas, vilket sverige gjort sitt erkännande till, som styrs av hamas varts huvudsakliga intresse är att förgöra varje jude, enligt deras stagda, så är detta beslut av Sverige i all
  uppseende häpnadsväckande naivt av svenska regeringen. Hur korkad får man bli?

  Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*