Professor från Chalmers vinner israeliskt pris värt $1M

Chalmersforskaren Jens Nielsen har fått israeliska statens energipris, Eric and Sheila Samson Prize, för sin forskning om alternativa bränslen.

Vid en ceremoni i Tel Aviv mottog Jens Nielsen priset från Israels forskningsminister Ofir Akunis. Priset, med en prissumma på hela $1 000 000, är det största i sitt slag.

”Det är just överväldigande, men jag är självklart mycket stolt över att ha fått motta priset. Israel har lanserat ett statligt program för att minska sitt oljeberoende och skifta till alternativa bränslen för transport. Förhoppningsvis kan forskningen som görs på jäst i förnyelsebart bränsle och kemisk produktion vara en drivkraft i denna utvecklingen” sa Jens Nielsen efter att ha mottagit priset.

ens Nielsen är professor på avdelningen för systembiologi och leder en forskargrupp på över 60 personer. Med en enkel mutation kan man få jäst att växa i högre temperatur än normalt. Resultaten kan effektivisera tillverkningen av etanol till fordonsbränsle, och öka möjligheterna att använda restavfall som råvara. Ni kan läsa mer om Jens Nielsens forskning här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*