Radikal islamisk rörelse förbjuds i Israel

Israels säkerhetskabinett förbjuder den radikala Islamiska rörelsen.

”Varje person som tillhör denna organisation eller som tillhandahåller tjänster till den eller som agerar inom dess ramar begår hädanefter ett brott som bestraffas med fängelse”

Läs hela uttalandet här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*