Radikal islamism hotar hela världen – vi måste bekämpa den tillsammans

I fredags träffade premiärminister Netanyahu Frankrikes ambassadör Patrick Maisonnave innan han åkte till Paris.

”Jag önskar framföra våra djupaste kondoleanser till president Hollande, de berövade familjerna och det franska folket. Vi sörjer med våra franska bröder och systrar. Vi bekräftar vårt åtagande att tillsammans besegra de fiender som vill förstöra de demokratiska värderingar vi alla värnar.

Jag vet att du strax reser till Frankrike och jag vill att du tar med dig den känsla som finns hos det israeliska folket just nu. Vi har upplevt liknande attacker, vi vet hur det känns och delar er sorg och beslutsamhet. Vi måste bekämpa dessa fiender som hotar vårt gemensamma samhälle.

Dessa terrorister skjuter journalister i Paris, de halshugger biståndsarbetare i Syrien, de kidnappar skolflickor i Nigeria, de bombar kyrkor i Irak, de avrättar turister på Bali, de skjuter raketer mot civila från Gaza och de strävar efter att bygga atomvapen i Iran.

De må ha olika namn – ISIS, Boko Haram, Hamas, al-Shabab, al-Qaida, Hezbollah. Vad som förenar dem är att de alla drivs av samma hat och blodtörstiga fanatism. De vill förstöra våra friheter och påtvinga oss en våldsam medeltida tyranni.

Det handlar om en global kamp.

Att rättvisa skipas vad gäller mördarna i Paris är bara början.

Detta måste följas av ett brett angrepp mot radikal islamism i hela världen.

Det är allas kamp.

Terroristerna har visat att de har viljan att krossa oss men att de inte har förmågan att göra det. Vi måste nu visa att vi har viljan att besegra dem.

Själva essensen är att frihet står mot barbarism. Friheten måste vinna men för att vinna måste vi stå och kämpa tillsammans. Detta är vårt meddelande till det franska folket.

Roten till terrorism är terrorister som försöker föra mänskligheten mot en mörkare tid. De bryr sig inte så mycket om specifika frågor. De bryr sig inte om politiska överenskommelser. De vill köra över våra samhällen, våra friheter och vårt sätt att leva. De vill föra oss 1000 år tillbaka i tiden.

Detta är det som driver dem. För att bekämpa dem måste vi förstå att de utmanar alla – de utmanar andra muslimer som inte delar deras tro och de utmanar också alla andra. Radikal islamism utmanar hela världen – både den muslimska och icke-muslimska världen.

Den andra poängen som du lyfte fram, ambassadör Maisonnave, är väldigt viktig och det är att terroristernas första mål är att skapa rädsla. Den första regeln när man bekämpar densamma är att vägra att vara rädd. Jag vet att det är många i Frankrike som nu frågar sig hur de kan bekämpa denna barbarism. Ska vi fortsätta publicera våra åsikter? Ska vi uttrycka våra åsikter? Ska vi backa tillbaka? Mitt meddelande är att den första regeln när man bekämpar terrorism är att vägra vika ner sig och vägra att vara rädd.

Den tredje och viktigaste poängen är att vi måste förena oss för att övervinna rädslan. Israel står sida vid sida tillsammans med Frankrike. Vi förstår att vi befinner oss i en gemensam kamp för våra värderingar och en gemensam kamp för vår framtid, och vi vägrar att låta någon skrämma oss.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*