Rapport: Hizbollah har fler raketer än vad 27 Natoländer har tillsammans

Kort engelsk version: http://www.thetower.org/3505oc-report-hezbollah-has-more-rockets-than-27-nato-countries-combined/

Lång engelsk version: http://www.weeklystandard.com/missiles-everywhere/article/2002770

 

Rapport: Hizbollah har fler raketer än vad 27 Natoländer har tillsammans

Varje framtida krig mellan Israel och Hizbollah kommer att vara förödande för civila på grund av att den Iran-stödda terrororganisationen har som praxis att placera sina militära enheter i bostadsområden.

Hizbollah har för närvarande en militär arsenal bestående av mer än 130 000 raketer, fler än alla Natoländer tillsammans, USA undantaget. Detta antal inkluderar även långdistansraketer samt den ballistiska raketen M-600 som bär en hög nyttolast med möjlighet att ”utplåna en god del av Times Square samt döda och skada personer på ett avstånd på upp till fyra fotbollsplaner från nedslagsplatsen”, enligt Stern. Hizbollah har även ungefär 100 000 kortdistansraketer riktade mot skolor, hem och sjukhus i norra Israel och som skulle kunna döda hundratals civila.

”Man samlar inte på sig 130 000 raketer om man inte tänker använda dem”, säger Matthew Levitt, underrättelse- och kontraterrorism-expert vid Washington Institute for Near East Policy.

Hizbollahs utplacering av sin vapenarsenal i civila områden är en utmaning för israeliska officerare, säger Geoff Corn, internationell expert i militärrätt vid South Texas College of Law i Houston. ”Efter att ha uttömt alla möjligheter för att minska civilas risk ställs IDF:s officerare inför den avgörande frågan: är risken för att civila skadas större än fördelarna som en attack kan innebära? När man talar om en M-600 i händerna på en fiende som vill slå ut vitala militära tillgångar eller civilbefolkningen – och även om bostadshuset där raketen är placerad är fullt – så kan en attack vara nödvändig för att minska hotet”, förklarar Corn.

Om Israel skulle inleda en attack just nu så skulle ”både det legala och moraliska ansvaret för de tragiska konsekvenserna vara Hizbollahs.” Därför borde ”Hizbollah från och med idag pressas att inte placera sådana militära tillgångar bland civila.” Annars kommer ”det instinktiva fördömandet av Israel endast uppmuntra till en fortsättning av denna olagliga taktik”.

Stern förklarade att medan Hizbollah har styrkor och vapen som ”en nationalstat…så är deras metoder desamma som används av en terroristorganisation”. Förstörelsen som kommer drabba Libanon i händelse av ett krig kommer att bli massiv, trots det faktum att IDF för krig på ett försiktigt sätt för att minimera civila dödstal. ”IDF:s varningar är mer omfattande än vad lagen kräver och är ibland även mer omfattande än vad som skulle anses vara operationellt rimligt hos andra, ” tillägger Michail Schmitt, ordförande för Stockton Center for the Study of International Law vid U.S. Naval War College. ”Folk kommer snart börja tycka att USA och andra västerländska demokratier skall följa samma exempel i olika typer av konflikter. Det är en verklig risk”.

Israeliska militära företrädare berättade för New York Times i maj 2015 att Hizbollah har ”flyttat det mesta av sin militära infrastruktur” inom och runt Shiitiska byar vilket ”betyder att man använder civila som mänskliga sköldar.” En senior militär tjänsteman sa att civila libaneser ”bor på en militärförläggning”, och att ”vi kommer att slå till hårt mot Hizbollah men samtidigt försöka undvika civila dödstal så långt det går… Vi tänker inte stå och hjälplöst titta på i händelse av raketattacker”.

Stern, som fick se hemliga IDF-kartor som visar var Hizbollah har sina vapen, sa att de lagrar inte bara vapen i de södra byarna utan inne i själva Beirut. Han förklarade att han hade fått tillgång till dokument, militär simuleringar, strategisk planingar och möten med toppar inom IDF ”för att Israel vill att världen ska veta att 1) ett krig med Hizbollah i Libanon kommer att bli, oundvikligen, hemskt; och 2) de omfattande indirekta skadorna kommer inte att vara Israels fel. IDF bönfaller det internationella samfundet: Gör något. Stoppa Hizbollah innan det är för sent och de drar in regionen i ett blodigt helvete”.

Yaakov Amidror, Israels tidigare nationella säkerhetsrådgivare, träffade FN:s generalsekreterare Ban Ki-moon sommaren 2013 och visade honom ”detaljerade bevis för Hizbollahs dödliga vapenarsenal samt att de är strategiskt placerade inom tätbefolkade civila områden.” Då Amidror frågade Ban vad israelerna borde göra, erbjöd han ”inga svar eller förslag”.

”Det verkar som om ingen, i fredstid, är villig att erbjuda Israel konstruktiva förslag på hur man ska hantera en Iran-stödd terrororganisation som besitter en massiv vapenarsenal vid Israels norra gräns”, sammanfattade Stern. ”Men det är exakt samma organisationer som står längst fram då Israel kritiseras för att ha agerat lagligt och proportionerligt för att skydda sin befolkning i krigstid.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*