Regeringen får bakläxa om bistånd till Palestinska myndigheten

En riksdagsmajoritet röstade i onsdags igenom ett krav på att biståndet till Palestinska myndigheten måste ses över.

Beslutet i riksdagen innebär att Sverige måste ställa högre krav på den palestinska myndigheten vad gäller demokrati, korruption och respekt för mänskliga rättigheter för att det svenska biståndet ska fortsätta att betalas ut.

Därmed får regeringen bakläxa av riksdagen för sin politiska linje gällande det palestinska självstyret. Det var genom ett yttrande som tre partier skrivit under, L, M och KD, och som gick till omröstning i riksdagen i onsdags.

Efter att SD backat upp det skrivna förslaget, samtidigt som V och C lagt ned sina röster, kunde denna skrivelse godkännas av riksdagen, vilket gör att Sverige för tillfället har en något ambivalent politik. Regering och riksdag är nämligen inte helt ense om vilken linje som bör gälla i relationen till Palestina efter detta beslut.

Ända sedan regeringen erkände Palestina som stat för två år sedan har oppositionen varit kritisk, och visar nu också att de kan driva igenom sin agenda i riksdagen.

Läs mer på Dagen.se här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*