Regeringsuttalande om gasfyndigheterna

Under gårdagens kabinettsmöte meddelade premiärminister Netanyahu att han i samråd med energiminister Silvan Shalom, finansminister Yair Lapid och centralbankschefen Stanley Fischer fattat beslut om Israels gasekonomi.

Bakgrunden är att man hittat stora gasfyndigheter på den israeliska kontinentalsockeln. Gasen kan fylla två av Israels centrala behov. Det första är att den lokala ekonomin kan stimuleras genom billigare energi. Den andra är att gasexport och skatten som åläggs exporten kan generera avsevärda inkomster till statskassan. Balansen mellan dessa två är inte alltid självklar men efter diskussioner har man nu funnit en bra balans.

Det viktigaste är agera snabbt eftersom man annars kan riskera att förlora intresserade investerare. Netanyahu påpekade att ”vi kommer inte låta oss påverkas av populistiska påtryckningar eller byråkrati men en sak är säker: utan gasexport kommer det inte heller att bli någon lokal gasekonomi och utan gasexport kommer det inte heller bli någon lokal marknad.”

Det är också viktigt att framhålla en annan aspekt av detta. Under decennier har Israel letat efter gas utan framgång. De som tillslut lyckades kommer från den privata sektorn, entreprenörer som tog en risk men som tillslut också hittade gasen.

Men, att hitta den korrekta balansen är det viktiga och det var det kabinettet i går fattade beslut om. Netanyahu tror att det är rätt väg att gå då det kommer att tillgodose israeliska medborgares behov, både genom att generera inkomster till statskassan men även genom att förse den lokala marknaden med billig energi.

Läs mer om Israels gasfyndigheter på:

Naturgas kan trygga Israels behov i decennier

Nya gasfyndigheter utanför Israel

Nytt gasfynd i Israel

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*