ReWalk hjälper strokepatienter att gå igen

Den israeliska utvecklaren av ett exoskelett som hjälper förlamade att gå, ReWalk Robotics, har precis inlett en klinisk studie av en ny produkt som kommer att hjälpa rehabilitering av personer som har drabbats av stroke.

Företaget skriver att en första studiedeltagare har börjat använda ett ”mjukt exoskelett”, ReStore, som är avsett att rehabilitera individer med nedsatt rörelseförmåga till följd av stroke. Patienten är inlagd vid Spaulding Rehabilitation Hospital i Boston, Massachusetts, där studien leddes av ett team av forskare från Boston University College of Health and Rehabilitation Sciences: Sargent College.

Exoskelettet, som presenterades 2017, är den andra produktenserien från ReWalk. I motsats till exoskelettet ReWalk, som kostar ungefär  80 000 till 85 000 dollar, så förväntas ReStore ligga kring 20000 per system.

Läs mer på Times of Israel

Foto: Mikhnenko773 [CC BY-SA 4.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0)], Wikimedia Commons

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*