Riksdagsledamot Tuve Skånberg (KD): Israels Ulpan-modell kan tjäna som förebild för Sverige

Att tala landets språk är nyckeln till integration och till att kunna ge sitt bidrag till ett nytt hemland. Länder som har varit framgångsrika i att integrera invandrare lägger stor vikt vid språket. Riksdagsman Tuve Skånberg (KD) tar den israeliska modellen med ”Ulpan” som exempel på en framgångsrik väg till integration.

Riksdagsledamot Tuve Skånberg (KD) skriver vidare i tidningen Byggindustrin:

Ulpan är ett hebreiskt ord som betyder ”undervisning” eller ”handledning”. Språkskolan innebär intensiva studier i hebreiska, och lär den vuxne invandraren grundläggande kunskaper för att kunna förstå, tala och skriva hebreiska. Ofta kombineras detta med grundläggande undervisning rörande kulturen, demokratin, historien och geografin, och Ulpan har ett tydligt uttalat syfte: att integrera människor så snabbt och enkelt som möjligt i det israeliska samhället.

Ulpan har i princip funnits i Israel alltsedan staten grundades 1948, när människor med vitt skilda bakgrunder skulle integreras med varandra. Det hebreiska språket blev då det sammanhållande bandet. I dag erbjuds Ulpan gratis till alla judar som invandrar till Israel genom Jewish Agency, men kursen erbjuds även av kommuner, universitet och kibbutzer. Normalt varar kursen i fem månader, och parallellt tas eventuella barn om hand för att lära sig hebreiska på ett för dem anpassat sätt. På en kibbutz kombineras studierna ofta med arbete på kollektivet.

… Sverige behöver inte uppfinna hjulet igen, utan bör dra lärdomar från de system som andra länder framgångsrikt har utvecklat för att lära invandrare sitt nya lands språk. Här kan Israels Ulpan tjäna som förebild, tillsammans med intryck från exempelvis USA:s och Kanadas sätt att framgångsrikt integrera nyanlända. Det är angeläget att språket får bli en kraft för att positivt integrera nya svenskar, inte utestänga dem från samhället.

Läs hela artikeln i tidningen Byggindustrin här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*