Rosh Hashana 2017 – det judiska nyåret

Rosh Hashana kommer i år att firas från solnedgången på onsdag den 20:e september till solnedgången på fredag den 22:e september.

Rosh Hashana, det judiska nyåret, inträffar alltid i början av månaden Tishrei som är den sjunde månaden under det judiska året (som börjar med månaden Nisan). Det är en tid för försoning men också själviakttagelse – en tid då man firar slutet av ännu ett år samtidigt som man ser över sitt liv.

En grundläggande del av Rosh Hashana är förberedelserna för att be om förlåtelse från någon man kan ha felat under året. I största möjliga mån vill man påbörja det nya året utan att någon hyser agg emot en. Samtidigt skall man även förlåta dem som felat en själv och nu ber om förlåtelse.

Vissa har även traditionen att besöka begravningsplatsen under dagen före Rosh Hashana och be vid de rättfärdigas gravar.

Firande

Challah, det traditionella brödet som man äter under Rosh Hashana, är runt vilket symboliserar den eviga livscykeln. Challah doppas i honung vilket symboliserar förhoppningarna om ett sött nytt år. Samma sak görs med äpplen som då blir ännu sötare!

Nyårsgudstjänst

Tre böner förknippas med nyårsgudstjänsten under Rosh Hoshana. Dessa är Malkhuyot, Zikhronot och Shofarot. Efter varje bön blåser man i en Shofar (ett vädurhorn) som tjänar som en åminnelse av förbundet mellan Gud och Israels folk. Enligt traditionen skall detta väcka människorna till eftertanke.

Tio dagar efter Rosh Hashana firas Yom Kippur, försoningsdagen, vilket är den största helgdagen i Judendomen.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*