Sällsynt 1800 år gammalt romerskt mynt hittades på Karmelberget

Sällsynt 1800 år gammalt romerskt mynt hittades på Karmelberget

Myntet pryds av huvudet på den romerska kejsaren Antoninus Pius. Mycket få mynt av detta slag har hittats i Israel.

Myntet, som hittade under en militärövning av en soldat, dateras till år 158–159 och präglades i staden Geva.

Donald Tzvi Ariel, chef för myntavdelningen på Israels antikvitetsmyndighet, säger att bara 11 andra sådana mynt har tidigare hittats. Samtliga mynt hittades i norra Israel, från Megiddo och Zippori till Tiberias och Arbel.

På dess framsida bär myntet huvudet av den romerska kejsaren Antoninus Pius, som regerade mellan år 138–161, och den andra sidan visar den syriska månguden Men med inskriften ”av folket i Geva Phillipi”.

Under romartiden fick städer rätt att prägla sina egna mynt. Året som markeras på myntet är året då kommunfullmäktige uppenbarligen upprättades och dess medborgare fick självstyre under det romerska riket. Geva är en gammal bosättning. Herodes bosatte sina kavalleristyrkor där (därav namnet Geva Parashim, ”Hästmännens stad”) och i den stora revolten, 66–70 e.Kr., utgick lokala och romerska styrkor härifrån för att bekämpa judiska rebeller nära Bet She‘arim.

Utgrävningar gjorda vid platsen av Bar Ilan-universitetet förra sommaren visar rester av befästningar och byggnader från den hellenistiska till den bysantinska perioden.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*