Sällsynt grekisk inskription och 1800 år gammal mosaik funnen i Caesarea

En sällsynt, färgglad mosaik daterad till 200- eller 300-talet har upptäckts i den antika hamnstaden Caesarea, ungefär halvvägs mellan Tel Aviv och Haifa. Det är en av få bevarade exempel av mosaik från denna tidsperioden i Israel och hantverket kan jämföras med vad arkeologer tidigare har funnit i Antioch.

Under ett arbete i Caesarea National Park, i vad som förmodligen är Israels största konserveringsprojekt,  fann man mosaiken under eb ståtlig handelsbyggnad från den Bysantinska perioden.

Enligt arkeologerna Dr. Peter Gendelman och Dr. Uzi ‘Ad, ansvariga för utgrävningen, är mosaiken ungefär 300 år äldre än byggnaden.

Mosaiken mäter 3.5 x 8 meter, är i väldigt gott skick och kan jämföras med den i Lod eller Tzipporis Mona Lisa.

På samma plats har man även funnit en lång inskription på antik grekiska, något som fångat flera forskares uppmärksamhet.

Läs mer om fynden på Times of Israel.

Foto: Assaf Peretz, Israel Antiquities Authority

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*