Sällsynta rester av en kunglig byggnad från tiden för kungarna i Juda har hittats vid en utgrävning i Jerusalem

Sällsynta rester av en kunglig byggnad från tiden för kungarna i Juda har hittats vid en utgrävning i Jerusalem

Upptäckten tros vara en del av en port genom Jerusalems stadsmur från omkring första tempeltiden, vilket tycks vittna om en period av uppgraderad säkerhet någon gång efter att den assyriska belägringen av Jerusalem upphörde.

Dessa stenartefakter är gjorda av mjuk kalksten, med dekorativa element och en säregen symbol som representerar kungariket Juda och Israel. Som kuriosa kan nämnas att symbolen även pryder Israels femshekelmynt.

Foto: Yaniv Berman, Israel Antiquities Authority.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*