Samarbete mellan Louvre och Bible Lands Museum

Louvren i Paris öppnar ny utställning i maj med sällsynta föremål från Israel. 

Utställningen, som heter “Forgotten Kingdoms: From the Hittite Empire to the Arameans.” kommer bland annat visa upp fyra föremål från Bible Lands Museum permanenta utställning.

Det är första gången som ett israeliskt museum samarbetar med Louvre, ett av världens mest prestigefyllda museum.

De fyra antika konstverken som utlånas till Louvren är en sällsynt 130 cm. basaltstele som bär en inskription av Hamiyatas, kungen av det neo-hetitiska kungariket Masuwari; en stämpel som avbildar ett bevingat lejon och en skäggig mans huvud; en stele från Marash-riket med en graverad relief av ett par vid en festhögtid som sitter vid ett bord fyllt med bröd; och slutligen skopa från Carchemishs rike som användes för att hälla drycker och vätskor tillägnade gudarna.

Läs mer om utställningen här.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*