Satelliter upptäcker vattenläckor på jorden

En israelisk startup använder satelliter i rymden för att upptäcka vattenläckor på jorden.

Israeliska Utilis har utvecklat ett sätt att upptäcka färskvattenläckage – genom att titta på jordens yta från yttre rymden och använda sig av en teknik som ursprungligen utvecklades för att leta efter vatten på Mars och Venus.

Världsbanken har beräknat att 32 miljarder kubikmeter färskvatten förloras varje år över hela världen och att mängden vatten som slösas bort redan innan de når slutkunden i utvecklingsländerna är tillräckligt för att leverera 90 miljoner människor med sina vattenbehov.

Läs mer på Times of Israel

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*