Selfie från yttre rymden

Den israeliska rymdfarkosten Beresheet har tagit en selfie 37 600 kilometer upp i rymden med jorden i bakgrunden och ett plakett med inskriptionen:

”Am Yisrael Chai
SMALL COUNTRY, BIG DREAMS”

Beresheet planeras landa på månen den 11 april. Beresheet blir då den första farkosten från den privata sektorn som landar på månen, och den första som inte kommer från någon av de tre stormakterna USA, Ryssland eller Kina.

Farkostens namn är hebreiska för ”i begynnelsen” och namnet på den första delen av judendomens Tora, motsvarande Första Moseboken i Bibeln. Beresheet har, förutom instrument att mäta magnetisk kraft med, även med sig en kapsel med bibeln, barnteckningar, israeliska melodier, minnen från en överlevare av förintelsen samt den israeliska flaggan.

Läs mer på NyTeknik.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*