Sensationellt fynd av israelisk vandrare – ett två tusen år gammalt och extremt ovanligt guldmynt

Myntet som präglats av den romerske kejsaren Trajanus år 107 är ett mycket sällsynt mynt. Det är en identisk ”tvillingbror” till det guldmynt som finns hos British Museum i London och som fram tills nu var det enda av sitt slag i hela världen.

Det välkända British Museum har i sina ägor ett antikt guldmynt som fram tills nu var det enda i sitt slag kända myntet i hela världen – ett mynt som bär bilden av kejsar Augustus och som präglades av kejsar Trajanus. Detta mynt, från år 107 var en del i en serie nostalgiska mynt som Trajanus lät prägla för hylla de kejsare som styrt Rom innan han själv blev kejsare.

Av ren slump hittade Laurie Rimon, från kibbutzen Kfar Blum, en ”identisk tvillingbror” till detta extremt ovanliga mynt under en vandring genom landsbygden tillsammans med några vänner.

Det var under en helt vanlig vandring i östra Galileen som en grupp vana vandrare kom fram till en arkeologisk plats. Laurie såg något som glänste i gräset så hon böjde sig ner för att plocka upp det och upptäckte då att det var ett antikt guldmynt. Gruppens vandringsguide, Irit Zuk-Kovacsi, kontaktade det israeliska Riksantikvarieämbetet med hjälp av arkeologen och vandringsguiden Motti Aviam och inom två timmar var en representant från Riksantikvarieämbetet på plats. Laurie lämnade över myntet men erkände att det inte var lätt att skiljas från ett så fenomenalt fynd, hon hoppas att det kommer att visas upp på ett museum.

Laurie Rimon med guldmyntet. Foto: Samuel Magal, israeliska Riksantikvarieämbetet

Laurie Rimon med guldmyntet. Foto: Samuel Magal, israeliska Riksantikvarieämbetet

Enligt Dr. Danny Syon, senior numismatiker vid Riksantikvarieämbetet, ”Myntet är präglat i Rom år 107 och är sällsynt på en global nivå. På baksidan ser vi symbolen för de romerska legionerna under namnet på den dåvarande kejsaren Trajanus. Om man vänder på myntet så ser vi dock, istället för en bild på Trajanus som man skulle kunna tro, ett porträtt av kejsare Augustus”. Myntet var en del av en serie mynt som präglades av Trajanus för att hylla de kejsare som föregick honom.

Enligt Dr. Donald T. Ariel, chef vid Riksantikvarieämbetets myntavdelning, ”Myntet kan tyda på att en romersk armé befann sig i området för 2000 år sedan, möjligtvis för att hålla ordning bland de som stödde Bar Kokhba i Galileen, men det är svårt att avgöra bara genom ett mynt. Historiska källor tyder på att man betalade höga löner till romerska soldater, ibland så mycket som tre guldmynt, motsvarande 75 silvermynt. På grund av myntens höga värde hade soldaterna svårt att köpa varor då handelsmän sällan kunde växla dem. Det kan även påpekas att brons och silvermynt från Trajanus förekommer i Israel men guldmynten är extremt ovanliga. Hittills har endast två andra guldmynt från Trajanus tid registrerats i Israel, ett från Giv’at Shaul nära Jerusalem och ett från Qiryat Gat-regionen. Båda dessa mynt ser dock annorlunda ut jämfört med det Laurie hittat”.

Nir Distelfeld, inspektor vid Riksantikvarieämbetets avdelning för att förebygga stöld av antika föremål framhåller att ”Laurie agerade exemplariskt genom att överlämna detta viktiga mynt till Riksantikvarieämbetet. Det är inte alltid det händer vid spektakulära upptäckter som guldmynt. Tack vare Laurie tror jag att allmänheten snart kommer att kunna ta del av detta fynd. Det är viktigt att veta att man ska kontakta Riksantikvarieämbetet då man hittar arkeologiska artefakter.”

Israeliska Riksantikvarieämbetet kommer nu snart att ge Laurie ett diplom för hennes goda medborgaranda!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*