Sofia Damm, kd, till utrikesminister Wallström: Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att återfå en god relation med Israel?

Sofia Damm, kd, har ställt en skriftlig fråga till utrikesminister Wallström. Den är tillgänglig via Riksdagens hemsida men den kan även läsas här under.

Fråga 2014/15:170 Åtgärder för att återfå god relation med Israel

av Sofia Damm (KD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Relationen mellan Sverige och Israel har försämrats avsevärt. Israels ambassadör kallades hem efter erkännandet, och när det nu står klart att Sveriges utrikesminister inte är välkommen till Israel är det minst sagt en skadad relation vi ser – en skadad relation till Mellanösterns enda demokrati.

Den uppkomna situationen visar på det som vi kristdemokrater varnade för: För att verka för en förhandlingslösning mellan parterna krävs att det är möjligt för Sverige, och EU, att kontinuerligt kunna hålla kontakt med både Israel och företrädare för den palestinska myndigheten. Sverige tycks nu ha förlorat sin möjlighet att spela en aktiv part i framtida förhandlingar och har förpassats till åskådarplats i denna djupt olyckliga konflikt.

Regeringen säger sig med erkännandet vilja verka för förändring och fred, men i stället har Sveriges trovärdighet försämrats och därmed även möjligheterna att påverka fredsprocessen.

Med anledning av det ovan nämnda vill jag därför fråga utrikesminister Margot Wallström följande. Vilka åtgärder kommer ministern och regeringen att vidta för att återfå en god relation med Israel?

 

Foto: Kristdemokraterna

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*