Statssekreterare Oscar Stenström: ”Statsministern har nämnt Japan, Sydkorea, Amerikas västkust och Israel som intressanta modeller som vi kommer att studera närmare”

På måndagskvällen 26/1 delade Handelskammaren Sverige-Israel ut sitt TRADE AWARD till ett företag, som förtjänstfullt medverkat till att utveckla handeln mellan Sverige och Israel. Priset för 2014 gick till BLATRADEN AB. Även statssekreterare Oscar Stenström var på plats.

Statssekreterare Oscar Stenström ansvarar för frågor rörande innovation, näringsliv, förenkling, utrikeshandel och handelspolitik, handels-, investerings- och Sverigefrämjande samt EU:s inre marknad.

Oscar Stenströms tal:

Ambassador,
Mr Michlin,
Ladies and Gentlemen,

Det är en ära för mig att få deltaga vid denna prisceremoni i dag.
Vår relation med Israel är viktig.

Men först,
Det är en speciell kväll.
I morgon är det Förintelsens Åminnelsedag.
Auschwitz befriades den 27:e januari.

Många seminerier kommer att hållas och många viktiga ord kommer att sägas i morgon.
På Forum för levande historias hemsida kan man se att det finns 117 registrerade events runt om i Sverige med vittnesmål och historier som försöker förklara hur det otänkbara blev verklighet.

Frågorna om tolerans, demokrati och mänskliga rättigheter är avgörande för att den moderna globaliserade världen skall kunna fungera.

Och vi vet att Sverige och Europa behöver – och kan – göra mycket mer.

Men nu över till kvällens huvudpunkt,

Sveriges regering önskar uppriktigt att fördjupa och bredda våra relationer med Israel, inte minst inom handel och marknadsföring.

Vi arbetar redan tillsammans inom många områden som till exempel företagande, vetenskap, utbildning, kultur och idrott.

Våra länder har mycket att lära av varandra:

– Vi är öppna ekonomier som är beroende av handel
– Vi har en välutbildad och kreativ befolkning
– Vi är ofta testmarknader för nya produkter
– Vi värderar entreprenörskap, forskning och innovation

Både Israel och Sverige befinner sig i toppen av OECD:s lista vad gäller andelen av BNP som går till forskning och utveckling – vi avsätter årligen 3,4% av BNP.

Min absoluta favorit-app till iPhone förra året var er trafik-app ”Waze”. IP-rättigheten tillhör ett företag strax norr om Herzliya.

Handel,
Israel är en viktig handelspartner. Den årliga exporten till Israel uppgår till 3 miljarder kronor.

Volvo, AstraZeneca, ABB, IKEA, Ericsson och H&M – för att endast nämna några – är alla väletablerade i Israel.

Vi importerar även stora mängder varor från Israel vilket skapar arbetstillfällen och genererar skatt. Som vi alla vet går import och export hand i hand och skapar globala värdekedjor.

Jag är övertygad om att det finns en stor outnyttjad potential. Särskilt inom life-science, grön energi och IKT. Därför gläder det mig att Mr Michling tilldeles detta pris i afton.

Sverige och Israel har under de senaste åren samarbetat inom alla dessa sektorer genom det samarbetsavtal som finns mellan våra länder och inom ramverket för Eurekaprogrammet.

Vi blir snart Eurekapresident och ser fram emot att välkomna handelsdelegationer från Israel vid innovationsevents.

Jag är väl medveten om det faktum att Israel är världens mest framstående startup-nation och ett ledande land inom områden som innovation och högteknologi.

Slutligen,

Sveriges statsminister kommer snart att inrätta ett innovationsråd som skall ledas av honom själv för att förbättra vårt engagemang inom dessa sektorer.

Han har nämnt Japan, Sydkorea, Amerikas västkust och Israel som intressanta modeller som vi kommer att studera närmare.

Israels ekosystem vad gäller att ta innovativa idéer och materialisera dem till entreprenöriella embryon som växer till framgångsrika produkter och företag är inspirerande.

Detta är en av anledningarna till varför jag kommer att sitta på ett plan till Ben Gurion Airport på söndag.

Att lära mig mer om innovationssystem kommer faktiskt vara mitt huvudfokus under den kommande resan till Israel.

Alla välmående samhällen behöver en dynamisk miljö för företag och alla smarta regeringar måste bidra till detta.

Detta kan göras på många olika sätt – genom att dela risker, skapa plattformar och föra människor samman som här i kväll.

Mina damer och herrar,

Låt oss fortsätta att lära från varandra, låt oss fortsätta att dra nytta av våra öppna och starka ekonomier.

Låt oss använda den styrka som finns i våra bilaterala relationer för att finna en gemensam grund att fördjupa vårt samarbete på ett sätt som kommer oss båda till nytta.

Tack en än gång för inbjudan och grattis till priset Mr Michlin.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*