Statssekreterare Stenström i UD-Kuriren: ”Det är imponerande att se hur snabba de är på att starta och driva upp nya företag”

”Israel m.fl. utpekat av statsministern som intressanta platser att studera”

Efter att dels ha talat för Handelskammaren Sverige-Israel och varit på studieresa i Israel intervjuas nu statssekreterare Oscar Stenström i UD-Kuriren:

”Regeringens främjarresor den första tiden har gått till Kina, Indien, Turkiet, Dubai, Brasilien, USA flera gånger om, Storbritannien, Frankrike, Tyskland, alla de nordiska länderna… Själv kommer du just från Israel, som är en av de prioriterade länderna i den nya exportstrategin. Berätta mer!

– Ja, det är också viktigt att i ljuset av erkännandet av Palestina visa att vi har goda, djupa och långsiktiga bilaterala relationer med Staten Israel. Israel är tillsammans med Sydkorea, Japan och Silicon Valley utpekat av statsministern som intressanta platser att studera när vi nu drar igång regeringens innovationsråd. De är bra på snabba start-ups, särskilt i gränslandet mellan det privata och det offentliga. Där är man riktigt skarpa i Israel. Det är imponerande att se hur snabba de är på att starta och driva upp nya företag som sedan säljs vidare.”

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*