Storbritannien fördömer ”anti-Israeliska stämningar” i FN:s råd för mänskliga rättigheter

Boris Johnson kallar de palestinska territoriernas permanenta punkt på dagordningen för ”oproportionerlig och skadlig” och  lovar att rösta emot sådana resolutioner.

Storbritannien uppmanade FN:s råd för mänskliga rättigheter att se över sin behandling av Israel och kräver ett slut på vad som har beskrivits som partiskhet gentemot Israel.

Vi öppnandet av det 38:e rådsmötet kritiserade den brittiske utrikesministern Boris Johnson rådets kontroversiella punkt 7, det vill säga en permanent punkt på dagordningen som uteslutande ägnas åt diskussioner om brott mot mänskliga rättigheter på Västbanken och Gazaremsan.

“We share the view that the dedicated Agenda Item 7 focused solely on Israel and the Occupied Palestinian Territories is disproportionate and damaging to the cause of peace, and unless things change we shall vote next year against all resolutions introduced under Item 7,” säger utrikesminster Johnson.

Läs mer på Times of Israel

Foto: EU2017EE

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*