Studenter från tredje världen kommer till Israel och får en fullt finansierad utbildning i barnutveckling

För tredje året i rad har en grupp studenter från utvecklingsländer tagit sin masterexamen i barnutveckling vid universitetet i Haifa. Studieupplägget är unikt och ett av de enda programmen i världen som helt finansieras av värdlandet. Studenterna som till vardags bland annat arbetar som socialarbetare, barnsjuksköterskor, talterapeuter och barnläkare återvänder nu till sina hem i Uganda, Myanmar, Nepal, Liberia, Kenya, Ghana, Tanzania där de implementerar sina lärdomar från Israel.

Förhoppningen är att Israel på detta sätt kan påverka och förbättra livskvalitén för barnen i dessa utvecklingsländer.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*