Svansarna viftar för fullt för “Dogs for People”

Ett israeliskt terapeutiskt program använder rescue-hundar för att undervisa ungdomar med särskilda behov hur man blir övervinner rädsla och istället blir självsäker och lugn.

Varje år får ungefär 1000 israeliska ungdomar med särskilda behov möjligheten att umgås med hundarna. Det är en unik terapeutisk modell som använder hundar räddade från gatan eller hundhem för att göra skillnad i 13 israeliska städer.

”Det är som en cirkel där alla spelar en roll”, förklarar Asia Pavis som ansvarar för Dogs for People tillsammans med hundtränaren Paul Elmakes. ”Vi räddar hundarna, rehabiliterar dem och utbildar dem till terapihundar. Sedan tar vi med oss hundarna till ungdomarna som utvecklar en djup relation till dem och därigenom kan man säga att barnen även arbetar med sig själva.”

För att få hundarna att lyssna till kommando måste barnen lära sig att leda dem med fast handslag men ändå lugnt och kontrollerat.

”De måste själva finna den sinnesstämning som krävs för att leda hundarna, annars kommer de inte lyssna eller lyda”, säger Pavis. ”När de hittar denna balans kommer det att följa dem i alla möjliga livssituationer”.

Varje vecka sätter alla 60 hundar iväg från kenneln i den lilla moshaven Beit Ezra med sina ledare för att sedan genomföra 70 aktiviteter i skolor, på dagis, vandrarhem och lokala samlingscenter i 13 städer. Fler gånger per anordnar även Dogs for People agility-tävlingar där barnen kan visa upp lite av vad just deras hundar lärt sig.

På grund av att Beit Ezra ligger mitt emellan Ashdod och Ashkelon, nära gränsen till Gaza, behöver en del av barnen hjälp med att bearbeta symptom som post-traumatisk stress på grund av raketbeskjutning mot deras hemstäder.

Agilitytävling i Sderot

Agility-tävling i Sderot

Historien om Benny

En åttaårig pojke, som vi kan kalla Benny, hade utvecklat djup rädsla efter att hans hus vid upprepade tillfällen träffats av raketer från Gaza. Pavis säger att han inte ens kunde gå på toaletten ensam och att han fick problem med skolan.

Dogs for People verkade inte inledningsvis som den smartaste lösningen för Benny eftersom han även var rädd för hundar. Men, Benny började umgås med de allra minsta hundarna och sedan lät man det ta den tid det tog.

”Han bytte till större och större hundar och lärde sig övervinna sin rädsla, och på exakt samma sätt lärde han sig övervinna sina sociala rädslor och rädslan för att bli utsatt för ännu ett raketangrepp”, säger Pavis. Han vann till och med guld i en av agilitytävlingarna.

När Benny var 12 besköts hans by återigen med raketer från Gaza. “Det blev hans stora prövning, och det var fantastiskt att se hur han klara av att kontrollera sina rädslor”, säger Pavis.

Barn med ADHD och autism

Tränaren Paul Elmakes blir ofta tillfrågad om Dogs for People kan hjälpa barn med autism eller andra psykiska funktionshinder.

För autistiska barn som ibland kanske har svårt att uttrycka sig verbalt har hundarna en magisk effekt. ”Vi kan se att barn som inte sa ett ord började prata till hundarna”, säger Pavis. ”Hundarna ger tillbaka och de ger även barnen motivation att fortsätta nå ut till dem och inte stanna kvar i sin bubbla.”

Agility training

Agility-träning med en lite glad vovve!

Tonåringar som arbetar med andra problem tillsammans med Dogs for People rekryteras ofta som frivilliga att hjälpa till med yngre barn.

”Dessa ungdomar, som haft problem med skolan och livet, får oftast en väldigt bra kontakt med barn som har särskilda behov. Det är det som är så fiffigt med Dogs for People, oavsett var du kommer ifrån har du alltid något att ge”.

Ett exempel är ”Tanya” som har ADHD. När hon fyllde elva fick hon en hund av sina föräldrar som samtidigt kontaktade Dogs for People för att se om de kunde hjälpa till med att motivera henne och få henne att koncentrera sig.

”Efter en tid blev hon riktigt duktigt på att hantera sin hund och hon tävlade i våra agilitytävlingar. Hon blev väldigt engagerad i träning och sedan en aktiv volontär där hon kunde”, säger Pavis. ”Nu är hon 16 och själv en ledare – en av våra bästa. Genom att använda de verktyg hon fått med sig härifrån kan hon nu även vara en ledare i andra delar av sitt liv”.

Hundens ras spelar ingen roll

Dogs for People växte fram ur Paul Elmakes arbete som hundtränare. Han upptäckte tidigt i sin karriär att en hunds disciplinproblem inte kunde lösas utan att träna hela familjen i hur de ska hantera sin vovve.

”Ju mer han arbetade med familjer och barn desto säkrare blev han att hundar även kan användas som ett terapeutiskt redskap”, säger Pavis. ”Han startade några grupper för ungdomar i riskzonen samt autistiska barn, frivilliga till att börja med, för att undersöka om det fungerade eller inte ”.

”Vad det är för hundras spelar ingen roll, det handlar om hur tolerant och lugn hunden är så att vi kan ha med dem på aktiviteter utan någon risk för deltagaren”, säger hon. ”Det är hundarna som är terapeuten i det här förhållandet.”

Pavis säger att halva organisationens årliga budget på 1,7 miljoner NIS kommer från staten och den andra halvan från donatorer. Det är en icke-vinstdrivande organisation som arbetar med hälsomyndigheter, lokala myndigheter och nationella organisationer som Kedum Noar, AMEN, Israel Association for Community Centers och Karn Karev Foundation.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*