SvD idag ”Islamiska Jihad, ett palestinskt politiskt parti”

I Svenska Dagbladet kan vi idag läsa ”Islamiska Jihad, ett palestinskt politiskt parti som av Israel betraktas som en terrororganisation”.

Islamiska Jihad betraktas inte bara som terrororganisation av Israel utan även av EU (se länk), USA, Kanada, Australien och Japan. Det är alltså inte bara Israel utan även bland annat Sverige som betraktar Islamiska Jihad som en terrororganisation. Detta verkar dock undgått artikelförfattaren. Det är dock inte särskilt svårt att hitta EU:s lista som även innehåller grupper som Hamas, al-Aqsa-martyrenas brigader, Islamiska gruppen, Hamas-Izz al-Din al-Qassam, Folkfronten för Palestinas befrielse och Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot för att nämna några. Artikelförfattaren väljer dock att kalla gruppen för ”ett palestinskt politiskt parti”.

Här är EU:s terrorlista

Förteckning över personer, grupper och enheter som avses i artikel 1

I.   PERSONER

1.

ABDOLLAHI, Hamed (alias Mustafa Abdullahi), född 11.8.1960 i Iran, pass: D9004878

2.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, född i al-Ihsa (Saudiarabien), saudisk medborgare

3.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, född 16.10.1966 i Tarut (Saudiarabien), saudisk medborgare

4.

ARBABSIAR, Manssor (alias Mansour Arbabsiar), född 6 eller 15.3.1955 i Iran, iransk och amerikansk medborgare, pass: C2002515 (Iran), pass: 477845448 (Förenta staterna), nationellt ID-nr: 07442833, giltigt t.o.m. 15 mars 2016 (amerikanskt körkort)

5.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR, alias SOBIAR, alias Abu ZOUBAIR), född 8.3.1978 i Amsterdam (Nederländerna) – medlem i ”Hofstadgroep”

6.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed, alias SA-ID, alias SALWWAN, Samir), Libanon, född 1963 i Libanon, libanesisk medborgare

7.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem, alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah, alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith, alias WADOOD, Khalid Adbul), född 14.4.1965 eller 1.3.1964 i Pakistan, pass nr 488555

8.

SHAHLAI, Abdul Reza (alias Abdol Reza Shala’i, alias Abd-al Reza Shalai, alias Abdorreza Shahlai, alias Abdolreza Shahla’i, alias Abdul-Reza Shahlaee, alias Hajj (Haj) Yusef, alias Haji Yusif, alias Hajji Yasir, alias Hajji Yusif, alias Yusuf Abu-al-Karkh), född omkring 1957 i Iran. Adresser: 1) Kermanshah, Iran, 2) Mehran Military Base, Ilam Province, Iran

9.

SHAKURI, Ali Gholam, född omkring 1965 i Teheran, Iran

10.

SOLEIMANI, Qasem (alias Ghasem Soleymani, alias Qasmi Sulayman, alias Qasem Soleymani, alias Qasem Solaimani, alias Qasem Salimani, alias Qasem Solemani, alias Qasem Sulaimani, alias Qasem Sulemani), född 11.3.1957 i Iran, iransk medborgare. Pass: 008827 (iranskt diplomatpass), utfärdat 1999. Titel: generalmajor

II.   GRUPPER OCH ENHETER

1.

”Abu Nidal Organisation” – ”ANO” (”Abu Nidals grupp”) (alias ”Fatah Revolutionary Council”, alias ”Arab Revolutionary Brigades”, alias ”Black September”, alias ”Revolutionary Organisation of Socialist Muslims”)

2.

”Al-Aqsa Martyrs’ Brigade” (”al-Aqsa-martyrernas brigader”)

3.

”Al-Aqsa e.V.”

4.

”Babbar Khalsa”

5.

”Communist Party of the Philippines” (”Filippinernas kommunistparti”), inbegripet ”New People’s Army” – ”NPA” (”Nya folkarmén”), Filippinerna

6.

”Gama’a al-Islamiyya” (”Jamaat al-islamiyya”) (alias ”Al-Gama’a al-Islamiyya”) (”Islamic Group”, ”Islamiska gruppen” – ”IG”)

7.

”İslami Büyük Doğu Akıncılar Cephesi” – ”IBDA-C” (”Great Islamic Eastern Warriors Front”)

8.

”Hamas” (inklusive ”Hamas-Izz al-Din al-Qassam”)

9.

”Hizballah Military Wing” (”Hizbollahs väpnade gren”) (alias ”Hezbollah Military Wing”, ”Hizbullah Military Wing”, ”Hizbollah Military Wing”, ”Hezballah Military Wing”, ”Hisbollah Military Wing”, ”Hizbu’llah Military Wing”, ”Hizb Allah Military Wing”, alias ”Jihad Counci”) (och alla underställda enheter, inbegripet dess ”External Security Organisation”)

10.

”Hizbul Mujahideen” (”Hizbul mujahidin”) – ”HM”

11.

”Hofstadgroep”

12.

”International Sikh Youth Federation” – ”ISYF”

13.

”Khalistan Zindabad Force” – ”KZF”

14.

”Kurdistan Workers’ Party” (”Kurdistan arbetarparti”) – ”PKK” (alias ”Kadek”, alias ”Kongra-Gel”)

15.

”Liberation Tigers of Tamil Eelam” (”Tamilska befrielsetigrarna”) – ”LTTE”

16.

”Ejército de Liberación Nacional” (”Nationella befrielsearmén”)

17.

”Palestinian Islamic Jihad” (”Palestinska islamiska jihad”) – ”PIJ”

18.

”Popular Front for the Liberation of Palestine” (”Folkfronten för Palestinas befrielse”) – ”PFLP”

19.

”Popular Front for the Liberation of Palestine – General Command” (”Folkfronten för Palestinas befrielse – Generalkommandot”) (alias ”PFLP – General Command”)

20.

”Fuerzas armadas revolucionarias de Colombia” – ”Farc” (”Colombias revolutionära väpnade styrkor”)

21.

”Devrimci Halk Kurtuluș Partisi Cephesi” – ”DHKP/C” (alias ”Devrimci Sol” (”Revolutionary Left”), alias ”Dev Sol”) (”Revolutionary People’s Liberation Army/Front/Party”)

22.

”Sendero Luminoso” – ”SL” (”Den lysande stigen”)

23.

”Teyrêbazên Azadiya Kurdistan” – ”TAK” (alias ”Kurdistan Freedom Falcons” (”Kurdistans frihetsfalkar”), alias ”Kurdistan Freedom Hawks” (”Kurdistans frihetshökar”))

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*