Svensk tystnad när israeler utsätts för terrorism

Ambassadörens artikel i gårdagens upplaga av Sydsvenskan lyfter fram en oroande bild av hur både ledande politiker i Sverige och svensk media ser på Israel.

Ambassadören skriver:

  • I juni och juli i år inträffade omkring 20 terrorattacker i Israel med israeler som måltavlor. Ett antal raketer avfyrades från Gaza, molotov-cocktails kastades mot bussar, flera knivattacker inträffade, en ambulans och flera soldater blev beskjutna, israeliska säkerhetsstyrkor attackerades. Två israeler dödades och fyra skadades. Endast ett fåtal av dessa terrorattacker rapporterades i svenska media. Inga fördömdes av svenska företrädare.

    Men nästan varje gång palestinier utsätts för påstådda kränkningar av mänskliga rättigheter så nämns det i de flesta rikstäckande tidningar i Sverige. Det är också ovanligt att artiklarna på ett rättvisande sätt beskriver omständigheterna kring de påstådda incidenterna och israeliska självförsvarsåtgärder.

    Samma månad som de nämnda terrorattackerna inträffade, gick en svensk minister ut på Twitter och uttryckte sin oro över att några få – nästan övergivna och illegalt byggda – palestinska hem möjligtvis skulle rivas. Vi har inte kunnat finna några uttalanden eller inlägg på Twitter där svenska företrädare – inklusive ministern i fråga – nämner terrorattackerna mot israeler under samma tid.

    Detta är ett mönster som upprepas gång på gång i Sverige. Svenska medier och svenska företrädare är snabba att fördöma påstådda kränkningar av palestiniernas mänskliga rättigheter, men ignorerar nästan helt och hållet dödliga terrorattacker mot israeler. Det här obalanserade förhållningssättet kan tolkas som att restriktioner för palestinier tillmäts större betydelse än israeliska liv.

Ambassadörens artikel i Sydsvenskan fick omedelbar verifikation

Att synen på Israel är så ensidig är ytterst oroande och det är svårt att se hur en vinkling av verkligheten på detta sätt skall leda till något positivt. Exemplen lät inte heller vänta på sig efter att ambassadörens artikel publicerades i Sydsvenskan. Samma dag publicerade Svenska Dagbladet en grovt vinklad artikel som bland annat påstod att Islamiska Jihad är ”ett palestinskt politiskt parti som av Israel betraktas som en terrororganisation.” Det är riktigt att Israel betraktar Islamiska Jihad som en terrororganisation eftersom det påstådda partiet faktiskt är det. Vad artikelförfattaren undgick att berätta i sin artikel är dock att Islamiska Jihad även står med på bland annat Europeiska Unionens terrorlista (se nummer 17 under rubriken ”Grupper och enheter) och alltså även betraktas som en terrororganisation av Sverige. Vi tog även upp detta på bloggen igår (se denna länk). Att artikelförfattaren inte nämnde detta har antagligen sina orsaker. Ambassadörens artikel i UNT fick omedelbar verifikation genom en grovt vinklad artikel i en av Sveriges största dagstidningar.

Debatten om tendentiös media pågår

Två dagar tidigare, den 25 augusti, kunde vi i Expressen läsa om exempel från statliga SVT. Här kan vi även ta upp ett exempel, bland flera, från statliga SR som i samband med konflikten i Gaza förra året rapporterade ”Israel bröt idag vapenvilan i Gaza – efter att Hamas på nytt skjutit raketer mot Israel”. SR menar alltså att Israel bröt vapenvilan då man svarat på raketattacker. En nationalstat som försvarar sig från raketattacker blir boven? Borde rubriken inte, om man eftersträvade en sanningsenlig rapportering, läsa ”Hamas bröt idag vapenvilan i Gaza efter att man återigen skjutit raketer mot Israel”? Från TT kom en nyhet så sent som igår där vi kunde läsa ”Israel bombade vapenfabrik i Gaza”. Lite längre ner i texten kan vi läsa att ”Israel har utfört flygbomningar mot ett mål i Gaza som uppges vara en vapenfabrik, kontrollerad av styrande Hamas. Bombningarna var ett svar på en raketattack mot södra Israel några timmar tidigare…Jihadistgrupper med band till terrorgruppen al-Qaida har tagit på sig de flesta av de sporadiska raketattacker mot Israel som genomförts efter kriget mot Gaza för ett år sedan.” Borde inte rubriken ha läsa ”Hamas attackerar Israel”?

Hur ska tidningsläsare och radiolyssnare kunna bilda sig en korrekt uppfattning av konflikten mellan Israel och terrorister när de konstant motarbetas av tendentiösa och vinklade artiklar och rubriker med syfte att skuldbelägga och smutskasta Israel?

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*