Svenska och israeliska forskare har lyckats utvinna DNA ur Dödahavsrullarna

Svenska och israeliska forskare har lyckats utvinna DNA ur Dödahavsrullarna

Forskare vid Uppsala universitet har, tillsammans med kollegor i Israel, lyckats utvinna DNA ur de över 2 000 år gamla Dödahavsrullarna. Informationen om djuren vars skinn använts till pergament gör det möjligt för historiker att dra slutsatser om vilka textfragment som hör ihop men också om hur pass representativa texterna verkligen är för judendomen vid den här tiden.

Läs mer på Uppsala universitets hemsida.

Foto: Osama Shukir Muhammed Amin FRCP(Glasg), Wikimedia

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*