Svenska UD: Sverige bidrar med ytterligare 1 miljon kronor till bevarandet av Auschwitz-Birkenau

I ett pressmeddelande skriver svenska utrikesdepartementet att ytterligare 1 miljon kronor skall satsas för att bevara Auschwitz-Birkenau.

Så här skriver UD:

Genom detta nya bidrag har Sverige fördubblat sitt stöd till den internationella fonden för bevarandet av Auschwitz-Birkenau.

Idag den 27 januari är den internationella minnesdagen för Förintelsens offer och 69-årsdagen av befrielsen av Auschwitz.

Auschwitz-Birkenau var det största av de nazityska koncentrations- och förintelselägren. Totalt deporterades omkring 1,3 miljoner människor till Auschwitz-Birkenau, varav 1,1 miljoner var judar. Omkring en miljon av judarna mördades i lägret. Ungefär 75 000 polacker, 21 000 romer, 15 000 sovjetiska krigsfångar och 15 000 fångar av andra nationaliteter gick samma öde till mötes.

Delar av lägret har bevarats och är idag ett autentiskt museum som årligen besöks av över en miljon människor från hela världen, inklusive många svenskar. Auschwitz-Birkenaumuséet möjliggör för besökarna att få kunskap om förintelsen och de fruktansvärda brott mot mänskligheten som begicks under andra världskriget. Det svenska stödet syftar till att bidra till de stora investeringar som behövs för att bevara Auschwitz-Birkenau för kommande generationer. Ett bidrag till en påminnelse av vikten att värna fred, säkerhet och de mänskliga rättigheterna.

Detta tycker vi är mycket bra!

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*