Sverige drar in finansiering till terrorhyllande palestinsk organisation

En rapport från Palestinian Media Watch leder till att Sverige drar in sin finansiering till den palestinska kvinnokommitté som bytt namn efter terroristen Dalal Mughrabi.

Den palestinska kommittén svarade direkt med att fördöma givarländernas beslut, eftersom namnet enligt dem var ett uttryck för ”en lagenlig palestinsk kamp och befrielse mot kolonialism och israelisk ockupation”, rapporterar Palestinan Media Watch.

”Beslutet är ett farligt tecken som visar på givarländernas underkastelse till den falska israeliska ockupationsmaktens narrativ och dess påtryckningar” skriver kommittén.

När Palestinian Media Watch i somras uppmärksammade att centret bytt namn efter terroristen Dalal Mughrabi, uppgav de internationella biståndsgivarna att de skulle sluta finansiera den. Första ut var Norge, vars namn framträdde tydligt på centrets fasad tillsammans med FN, vilka meddelade att det skulle dra tillbaka allt stöd, varpå Danmark följde efter, och senare beslutade Human Rights and International Humanitarian Law Secretariat (HR / IHL-sekretariatet) – ett stödprogram sponsrat av Danmark, Nederländerna, Sverige och Schweiz – att också sluta finansiera centret.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*