Sverige och Israel – två av de bästa länderna att bilda familj i – kolla statistiken!

Sverige och Israel är mer lika varandra än man kan tro. I den senaste statistiken från Family Life Index hamnar Sverige på tredje plats och Israel på fjärde.

Indexet rangordnar länder utefter deras resultat inom kategorier som tillgång till barnomsorg och utbildning, kostnad för barnomsorg och utbildning, utbildningens kvalitet, familjens välmående och så vidare. Totalt ingår 41 länder i undersökningen.

Läs hela artikeln här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*