Sverige ställer sig bakom ännu en anti-Israel resolution

Ambassadör Bachman: Den deklarerade svenska vänligheten och balanserade förhållande till Israel och konflikten uttrycks på de konstigaste sätt. Israel har lämnat in en officiell protest till svenska utrikesdepartementet.

Sverige ställer sig bakom UNESCO:s nya anti-israeliska resolution.  EU-länder som Tyskland, Nederländerna och Storbritannien röstade emot. Man bör även påpeka att Sverige röstade som Ryssland och Kina istället för som USA.

Vad handlar det om?

UNESCO har antagit en resolution som förnekar Israels band till Tempelberget och Klagomuren. Resolutionen beskriver istället platsen endast som Al-Aqsa moskén eller Al-Haram Al Sharif. Initiativtagarna till resolutionen var en rad arabländer som Egypten, Marocko, Algeriet, Libanon, Oman, Qatar och Sudan. Sverige såg uppenbarligen inga problem med att gå i dessa länders ledspår.

Totalt röstade 33 länder för resolution. Förutom arabländerna befinner Sverige i samma sällskap som bland annat Ryssland, Kina, Vietnam och Nigeria.

Sex länder röstade emot resolutionen – Estland, Tyskland, Litauen, Nederländerna, Storbritannien och USA. 17 avstod från att rösta. Ja, ni ser ju själva vilket sällskap Sverige befinner sig i.

Resolutionen beskrev judiska platser som till exempel ”falska judiska gravar”.

Israeliska UD:s generaldirektör Dore Gold har protesterat till svenska UD för deras ställning i denna fråga och han påpekar även riktigt att under israeliskt styre har alla trosuppfattningar för första gången på decennier kunnat praktiserat sig tro och haft tillgång till de heliga platserna i Jerusalem.

Premiärminister Benjamin Netanyahu: “Detta är ännu ett absurt FN-beslut. UNESCO ignorerar unik historisk anslutning av judendomen till Tempelberget där de två templen stod under tusen år och som till varje jude i världen har bett till under tusentals år. FN skriver om en grundläggande del av människans historia och har återigen visat att det inte finns någon lägsta nivå som det inte kommer att böja sig till.”

Läs mer här:

Foreign Ministry protests countries that voted for UNESCO resolution

UNESCO says no Jewish history on Temple Mount

Natanyahu, Lapid slam UNESCO Temple Mount resolution

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*