Sverige stödjer israelisk resolution i FN:s narkotikakommission

En milstolpe har nåtts – detta är den första resolutionen som Israel har initierat och som framgångsrikt gått igenom utanför FN:s generalförsamling. Förslaget stöds av inte mindre 47 länder från fem kontinenter.

Israel firade att en ny milstolpe nåtts i FN den 17 mars 2015 efter det enhälliga beslutet att anta den av Israel initierade resolutionen i FN:s narkotikakommission i Wien. Det är den första resolutionen som Israel initierat och som framgångsrikt antagits utanför FN:s generalförsamling (där man fått igenom två resolutioner under de senaste åren).

Resolutionen antogs enhälligt och 47 länder från fem kontinenter ställde sig bakom den, bland annat: USA, Kanada, alla EU:s medlemsstater, Ryssland, Norge, Colombia, El Salvador, Costa Rica, Argentina, Guatemala, Peru, Chile, Ecuador, Moldavien, Makedonien, Serbien, Thailand, Sydkorea och Tanzania.

Den israeliska resolutionen uppmanar till tillgänglighet av behandling för barn och unga som kämpar med missbruksproblem. Det breda stöd som resolutionen fått visar tydligt på det internationella samfundets erkännande av Israels unika erfarenhet och kompetens inom den internationella kampen mot narkotika.

Israels ambassadör i Wien, Zvi Hefetz, säger att resolutionen ”är resultatet den diplomatiska kårens ansträngningar att visa fram Israels konstruktiva agenda vad gäller behandling och vård av barn och unga som kämpar med dessa problem”.

Israel har varit medlem av FN:s narkotikakommission i Wien under tre år – i samarbete med Israel Anti-Drug Authority.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*