Tankesmedjan Perspektiv på Israel: Sveriges ansvar att stoppa extremism i UNRWA-skolor

Tobias Peterson från tankesmedjan Perspektiv på Israel skriver i Israel National News under rubriken ”Sweden’s responsibility to stop extremism at UNRWA schools”.

”Center for Near East Policy Researchs chef David Bedein besökte nyligen Riksdagen där han bland annat talade med riksdagsledamöter om det extremistiska innehållet i UNRWAs textböcker och de våldsamma tendenser som kommer till uttryck av palestinska barn i UNRWAs skolor.

Nu när våra riksdagsledamöter är medvetna om extremismen som finns i UNRWAs skolor måste de till varje pris se till att detta upphör.

Då Sverige är den sjätte största bidragsgivaren till UNRWA har landet en unik möjlighet och viktigt ansvar att influera organisationen, påverka lärandet så att man lär ut fred istället för våld. Sverige måste även agera för att det ska vara nolltolerans mot våldsam extremism inom all utbildning som Sverige, EU och FN stödjer finansiellt.”

Vill du läsa mer? Klicka här

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*