Terrorism, inte terror

Detta är priset vi betalar för territorierna.

Syftet med terrorism är att terrorisera. Politiskt, eller som i Israels fall, religiöst inspirerat våld med syfte att skapa rädsla- terror, att paralysera befolkningen genom att göra människor så rädda att de inte längre kan agera rationellt.

Terrorn är i sin yttersta grad så förblindande att den blir moraliskt förlamande, dvs. att man inte längre kan skilja mellan en fiende och en oskyldig åskådare.

För att terrorism ska lyckas måste den tränga igenom det allmänna medvetandet på två nivåer.

Den ena är en rationell rädsla inför det hot mot våra liv som utgörs av terrorister och som kräver ständig vaksamhet. Men det finns också en annan rädsla som utgörs av ett inre hot som träder fram när terrorn har internaliserats djupt.

Terrorism har lyckats när den förvandlar offren till förövare som när den till exempel livnär högerextremism och ett växande antal judiska extremister som dödar araber och nu även börjar attackera judar som de anser vara förrädare.

Terrorism sätter stopp för det normala livet eftersom den konstanta rädslan för attacker tröttar ut all motståndskraft.

Läs mer på Jerusalem Post.

 

Bild: GUSH ETZION REGIONAL COUNCIL

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*