Thanks to Scandinavia stipendier

THANKS TO SCANDINAVIA – HENRIK WERGELAND-STIPENDIER

Hebreiska universitetet i Jerusalem utlyser genom Thanks to Scandinavia (TTS) stipendier för studier vid Rothberg International Schools sommarprogram 2015, för studerande från de skandinaviska länderna.

Två av dessa stipendier på $ 2500 delas ut till studenter från Sverige.

Universitetsstuderande på alla nivåer, som har avslutat åtminstone ett års studier, kan söka. Stipendiet värderas utifrån akademiska betyg och rekommendationsbrev och den nytta kursen kommer att ha för studentens framtida studier och karriär.

Läs mer på http://thankstoscandinavia.org/our-programs/scholarships/in-israel/wergeland-and-holst/

Detaljerad information om Rothberg International School’s sommarprogram finns på http://overseas.huji.ac.il/summercourses

För mer information om sommarkurserna (andra än kurserna i modern hebreiska), v g kontakta Dept. Of Summer Courses and Special Programs –

Saskia de Haan

rissummer@savion.huji.ac.il

http://overseas.huji.ac.il/summeratRIS

Stipendiensökan som ska bestå av och skickas till ambassaden :

  1. Ansökningsblankett (fyll i och skriv ut) https://overseas.huji.ac.il/?CategoryID=600
  2. 2 rekommendationsbrev från universitetet
  3. Studieintyg från universitetet
  4. Ett personligt brev som motiverar varför du söker stipendiet
  5. 2 foton

Ansökningarna ska ankomma Israels ambassad (se adress nedan) senast 15 april, 2015.

Israels ambassad

Informationsavdelningen

Box 14006

104 40 Stockholm 

 

THE SPERLING SCHOLARSHIP VID HEBREW UNIVERSITY, JERUSALEM, ISRAEL FÖR AKADEMISKA ÅRET 2015/2016

Varje år ger TTS, Thanks to Scandinavia, 2 1-årsstipendier – The Sperling Scholarship – till ett belopp av cirka $12 500 vardera – för studier vid Hebrew University i Jerusalem, Israel.

Stipendiet vänder sig i första hand till studenter inom humanistiska, samhällsvetenskapliga samt teologiska områden. Behörig är den som avlagt akademisk examen om minst 120p.

Sökande till stipendiet med ovan nämnda kriterier bör vara intresserad av att under 1 år studera på Hebrew University/The Rothberg International School Division of Graduate Studies, Graduate Year Program för internationella studenter. Programmet är utformat så att det motsvarar

Deadline för ansökningar för läsåret 2015/2016 är 1 april 2015. .

För mer information hänvisas till följande hemsidor:

 

Thanks to Scandinavia:

http://thankstoscandinavia.org/our-programs/scholarships/in-israel/sperling/

 

Hebrew University:

https://overseas.huji.ac.il/ttsf

ISRAELS AMBASSAD – EMBASSY OF ISRAEL

BOX 14006 – 104 40 STOCKHOLM

Tel: 08-528 06 524

E.mail: info@stockholm.mfa.gov.il

Hemsida: www.israelsambassad.se

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*