The Economist: Israeliskt företag hittar nytt sätt att begränsa oljespill till havs

Efter katastrofen i den Mexikanska golfen då Deepwater Horizon exploderade har idéerna om hur man skall kunna samla upp och begränsa oljespill varit många skriver The Economist.

Att samla in och begräna oljespill till havs har länge varit en komplicerad sak, tunga maskiner och lösningar har använts och det krävs ofta specialutbildad personal för att säkerställa att allt går till på rätt sätt. Det israeliska företaget Harbo har nu kommit på en ny innovativ lösning som till viss del består av en modifiering av den redan beprövade metoden. I princip handlar det om att man kommit på nya oljelänsar som är extremt lätta men ändå bibehåller den stabilitet som krävs. Detta har man gjort genom konstruera länsen som ett T för att den skall ligga stabilt. ”Förankringen” som idag ofta utgörs av en kedja ersätts av en ny funktion som fyller den med luft och vatten när den läggs i havet. Detta innebär även att den blir lättare att transportera och hantera. Företrädare för Harbo menar att man inte kommer att behöva någon specialistkunskap utan att det endast tar en dag att lära sig hur den fungerar.

Eftersom länsarna är små och lätta skulle man kunna utrusta oljefartyg, hamnar, plattformar osv. med dem för att på så vis snabbare kunna sätta igång räddningsarbetet och oljesaneringen.

Läs mer på The Economist hemsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*