Tidigast kända skildringen av en musikkonsert i Israel!

Musikkonserten, musikscenen eller vad vi nu ska kalla det finns avbildad på ett 5000 år gammalt cylindersigill från vad som i regionen är tidig bronsålder. Avbildningen hittades på 1970-talet vid Bet-Ha-Emeq i västra Galileen. Cylindersigillet skall ha rullats över en leryta som sedan brändes och skapade därmed ett kontinuerligt mönster.

Enligt arkeologer föreställer sigillet tre kvinnliga figurer, två stående och en sittande. Den sittande kvinnan tycks spela på en lyra.

Enligt forskare skall motivet visa att ”heligt giftermål” mellan en kung och en gudinna i Mesopotamien med musik och dans, en antik bankett helt enkelt.

Bilden ovan är en rekonstruktion gjord Nimrod Getzov vid det israeliska Riksantikvarieämbetet. Här under ser ni hur mönsret återfanns på ett fragment från en behållare.

Fragment of cylinder seal impression found at Bet Ha-'Emeq site

Fragment of cylinder seal impression found at Bet Ha-’Emeq site

Läs mer här

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*