Tobias Krantz: ”Släpp in internationella toppuniversitet i Sverige”

cornell-technion_640

Courtesy of Cornell University.

Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation vid Svenskt Näringsliv, och Maria Rankka, vd för Stockholms handelskammare, anser att man i Sverige bör bli bättre på att ta tillvara på att internationella toppuniversitet vill öppna upp filialer i andra länder.

Som exempel nämner de samarbetet mellan israeliska toppuniversitetet Technion och det amerikanska Ivy League-universitetet Cornell:

Det finns också flera exempel där framstående forskningsländer söker locka de bästa och mest innovativa lärosätena. New Yorks borgmästare Michael Bloomberg bjöd 2011 in internationella toppuniversitet att berätta varför de skulle få starta ett helt nytt universitet mitt i New York. Resultatet blev att israeliska Technion i samarbete med amerikanska Cornell kommer att vara med och bygga ett nytt universitet, planerat att öppnas 2017.”

Läs hela artikeln i Dagens Nyheter

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*