Tobias Petersson från Perspektiv På Israel i ett öppet brev till Anders Rubin(S), ansvarigt kommunalråd för Malmös skolor

Ska Malmös skolelever fortsätta lär sig att Israel inte existerar och att terrorism är ärofyllt?

”Palestina ligger i Asien. Huvudstaden i Palestina är Al Quds (Jerusalem). Några av de kända städerna är Al Quds, Haifa, Gaza, Akko och Betlehem. Länderna som ligger bredvid Palestina är Syrien, Libanon, Jordanien, Egypten.” Så har ett barn i skrift beskrivit Palestina på arabiska på en grundskola i Malmö, efter att barnets skola fått besök av den propalestinska organisationen Palestinska Rättvisecentret (PRC).

Problemet är att det inte är en sann bild av verkligheten som återges i det barnet skrivit. Jerusalem, så väl som Haifa och Akko, är israeliska städer. Palestina har förvisso erkänts av Sveriges nuvarande regering men är ännu inte en fullvärdig stat. Och om det ska kunna bli en palestinsk stat så är det allmänt vedertaget att Israel ska fortsätta existera i fred sida vid sida med en sådan stat. Men Israel nämns inte ens i barnets text. Är det så att elever i Malmös skolor får lära sig att Israel inte existerar?

PRC skriver, även de på arabiska, på sin Facebooksida, där barnets alster lagts ut, att organisationen har inlett samarbete med en skola i Malmö för att förklara hur viktigt Palestina är. ”Vi har också delat ut boken ”Jag tillhör Palestina” till skolan och det kommer att bli månatliga möten med barnen för att lära dem om Palestina, så att vi kan plantera kärleken till Palestina och Al Aqsamoskén i våra barns hjärtan och själar”, meddelar PRC på sin Facebooksida, där också bilder från ett undervisningstillfälle lagts ut.

Perspektiv på Israel har fått exklusiv tillgång till PRC:s utbildningsmaterial för barn och det bryter klart mot den svenska skolans värdegrund som säger att undervisningen ska vara saklig och allsidig. PRC:s undervisningsmaterial ”Jag tillhör Palestina” visar sig vara en propagandaskrift som förhärligar våld och terror och demoniserar Israel.

Första sidan inne i den helt arabiskspråkiga boken ”Jag tillhör Palestina” pryds av en karta. ”Detta är Palestina” står det ovanför kartan. Men kartan visar Israels territorium och israeliska städer så som Yafo, Haifa och Be’er Sheva. Det finns ingen gräns dragen efter 1949 års stilleståndslinjer (brukar också refereras till som 1967 års gränser). Israel är utraderat och Tel Aviv existerar inte.

”Jag tillhör Palestina” börjar med att knyta an till Islam och profeten Mohammeds himlafärd vid ”den mest avlägsna moskén” som i efterhand sägs ha skett i Jerusalem där Al Aqsamoskén idag ligger, samma plats där det det judiska templet på Tempelberget en gång låg.

Utbildningsmaterialet berättar att profetens  följeslagare, vetenskapsmän och goda människor utvandrade till landet och byggde moskéer och en islamisk kultur där.

Därefter får vi veta om britternas kolonisering av Palestinamandatet. Det berättas att britterna lovade sionisterna en stat. Ockupationen, som är skriftens benämning på Israel, beskrivs ha utnyttjat den politiska situationen i den arabiska och muslimska världen och ha startat sin ”farliga plan” för att göra slut på Palestina genom ”oupphörliga krig mot landet, folket och de heliga platserna och genom projektet att göra Jerusalem till en judisk stad och förstöra Al Aqsamoskéns historiska platser”.

Det hävdas också i skriften som skolbarnen fått att Israel förhindrar människor från att förtjäna sitt levebröd. Det här är påståenden helt utan sakliga belägg. Israel har inga planer på att förstöra Al Aqsamoskén och den som förstör helgedomar i Israel riskerar upp till sju års fängelse för detta brott enligt israelisk lag. I Israel arbetar över 90 000 palestinier från Västbanken, så att påstå att människor förhindras att förtjäna sitt levebröd är befängt.

Det berättas vidare att för att försvara Al Aqsamoskén så initierade barnen i Palestina en intifada.

De två intifadorna som drabbat Israel och den palestinska befolkningen innebar våldsamma upplopp och palestinsk terrorism med offer på båda sidor. Men barn ska inte och kan inte skyllas för att ha initierat sådana terrorhändelser. Skriften som har delats ut bland malmöelever berättar att barnen ”konfronterade de sionistiska maskinerna och soldaterna med sina bara bröst”.

Terrororganisationen Hamas talesperson Sami Abu Zuhri har använt en liknande bild för att uppmana befolkningen i Gaza att offra sina liv under förra årets krig mot Israel. Abu Zuhri förklarade då att terrororganisationens policy är att människorna i Gaza ska skydda sina hem med sina bara bröst mot israeliskt stridsflyg. Utbildningsmaterialet ”Jag tillhör Palestina” tillkom under 2015.

Vidare går det att läsa ”och fortfarande utvecklar det palestinska motståndet sin ammunition och sin utrustning för att kombineras i ett ärofyllt och storslaget krig i Gaza, som varit inblandat i tre stora fortsatta krig, som det vunnit och uppnått fantastiska segrar genom, vilka fick den sionistiska fienden att ge upp och bli besegrad”. Detta är inget annat än propaganda för den terrorism som terrororganisationer som Hamas står för i Gaza.

I materialet finns också tecknade bilder. En föreställer två flickor som leker. Texten ovanför bilden lyder ”Före ockupationen hade barnen i Palestina sina små omtyckta och enkla, roliga lekar”. Därmed antyds att Israel skulle hindra palestinska barn från att leka.

På en annan bild glorifieras barn som tar till väpnad kamp. På bilden syns en pojke framför en pansarvagn. Texten ovanför bilden berättar: ”Modig pojke från Gaza stod framför en israelisk pansarvagn med sina små stenar. Han blev en shahid (martyr) år 2000”.

Bilden refererar till en verklig händelse det året då en palestinsk pojke vid namn Faris Odeh befann sig bland terrorister, kastade sten och träffades av israelisk försvarseld.

Det är uppenbart att detta material inte är lämpligt för svenska barn varken på arabiska eller på svenska.

PRC har spridit en farlig vålds- och terrorglorifierande skrift till barn där barn på ett obehagligt sätt kopplas till terrorism. Genom att dessutom spela på religiösa föreställningar och känslor försöker skriften inte bara knyta an palestinska barn i Sverige till Israel-Palestinakonflikten utan även muslimska barn, framförallt de med arabisk bakgrund.

Att judar har en historia i landet före britterna lovade dem att upprätta ett judiskt hemland i det brittiska mandatet Palestina nämns inte i utbildningsmaterialet och israeler förminskas till ockupationsmakt som har en plan att förstöra heliga platser och döda palestinier, vilket är en total lögn. I skriften sprids samma lögner om förstörelse av religiösa platser (som Al Aqsamoskén) som det palestinska ledarskapet inom både Hamas och Fatah använt för att uppvigla sin befolkning så att den ska begå terrorhandlingar mot civila israeler.

Skriften bryter klart mot den svenska skolans värdegrund och det är oroande att PRC tydligen har planer på att fortsätta sin verksamhet i Malmös skolor.

Perspektiv på Israel kräver med detta öppna brev att Anders Rubin(S), kommunalråd med ansvar för Malmös skolor, tar reda på vilka skolor som PRC haft kontakt med och som fått ta del av den våldsförhärligande skriften ”Jag tillhör Palestina”. Det är lämpligt att kommunalrådet agerar mot ansvariga på skolor som tillåtit detta material. Det bör också ligga i kommunalrådets intresse att ta reda på vilken organisation som ursprungligen författat detta läromedel. Det som har skett är allvarligt och Perspektiv på Israel vill självklart anmoda alla politiker att agera mot den här typen av utbildningsmaterial som strider mot den svenska skolans värdegrund. Perspektiv på Israel uppmanar samtidigt skolor i Malmö att ta del av allsidiga perspektiv på Israel-Palestinakonflikten som är i linje med skolans värdegrund.

Tobias Petersson, ordförande för Perspektiv på Israel

4 Responses to "Tobias Petersson från Perspektiv På Israel i ett öppet brev till Anders Rubin(S), ansvarigt kommunalråd för Malmös skolor"

 1. Pingback: Rubin slår ifrån sig ansvaret | Situation Malmö

 2. David Fredin  december 22, 2015 at 17:33

  FÖRFÖRDA GENERATIONER

  En utmärkt skriven artikel på ett tragiskt ämne, palestina-arabisk propaganda och svensk mottaglighet för densamma. I mina egna kontakter med media, bland annat TV-4, har jag obesvarade e-mail. Den fräcka arrogansen att inte svara, och att marginali-sera fakta som inte passar in, har ett fundament i svenska elitens uppfattning av ”demokrati”.

  Liksom i de forna Sovjet-staterna betyder ”demokrati”, ”fri-debatt” något annat än för dessa vänster-liberaler, eller kommunister, än för oss andra. Vår samhälselit ser fri debatt för de med de politiskt korrekta åsikterna andra göre sig inte besvär att få höras.

  Tyvärr har vårt psykologiska försvar spelat en negativ roll här. En av dess chefer, Gunnar Fredriksson, f.d. redaktör för Aftonbladet visade det sig haft nära kontakter med Tjeckoslovakisk underrät-telsetjänst på 1960-talet. Resultatet blev att all press förföll till att ta emot vänsterskribenter och torgföra vänsteråsikter i borgerlig press.
  En annan Aftonbladsredaktör, Jan Helin blev nyligen programdirektör för Svt. Hans placering är lika olyckligt som Gunnar Fredrikssons position inom psykologiska försvaret. Helin försvarade AB:s artiklarna om påstådd organstöld i Israel med IDF som huvudman, fast anklagelserna var ogrundade. Helin är vänster och hatar fakta från Israelvänner och högerfolk.

  Kommunalrådet Anders Rubin (s), nämnd i Tobais Petterssons artikel, kommer självfallet inte agera mot det motbjudande skolmaterialet som utelämnar Israels existens. Skälet härtill att Rubin har makten och inte behöver ta hänsyn till någon! Han har stöd i det mångkulturella helvete hans gelikar skapat i Malmö!

  Svara
 3. Pingback: Skärp dig Rubin! | Situation Malmö

 4. marie  juni 23, 2018 at 08:21

  Man kanske borde ’ta sig för pannan’ av förskräckelse för vad som sker men man är inte förvånad. Det sanningsfrånvända – andliga – förfallet i Sverige fortsätter med raketfart rakt ned i djupaste mörkret.

  Svara

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*