UD:s generaldirektör Dore Gold om palestiniernas plan att stämma Storbritannien

Detta initiativ demonstrerar åter igen den palestinska sidans vägran att erkänna den legitima och naturliga koppling mellan det judiska folket och deras hemland, säger Dore Gold. 

I ett avslöjande framträdande talade den palestinske utrikesministern Riayd al-Maliki inför Arabförbundet under deras förra möte i Mauritanien. Som representant för Mahmoud Abbas och den palestinska myndigheten bad han om hjälp för att förbereda en stämning mot Storbritannien på grund av Balfourdeklarationen 1917.

Bortsätt från den självklara avsaknaden av lagligt stöd för Abbas påstående demonstrerar initiativet återigen den palestinska sidans vägran att erkänna den legitima och naturliga kopplingen mellan det judiska folket och deras historiska hemland, samtidigt som palestinierna söker erkännande för sig själva.

Balfourdeklarationens rättsliga betydelse har sin grund i att den blev en del av Nationernas förbunds Palestinamandat 1922. Mandatet erkände det judiska folkets historiska koppling till området och la därmed grunden för dem att återupprätta sitt nationella hem där.

Erkännandet kom vid en tid då det Ottomanska imperiet var inne i sitt sönderfall och avstod sin suveränitet i områden söder om dagens Turkiet. Effekten av Nationernas förbunds mandat blev att erkännandet av det judiska folkets självbestämmande i deras historiska hemland gick från att vara en politisk ståndpunkt till en internationellt erkänd internationell rättslig skyldighet.

Rättigheter som erkändes av Nationernas förbund under denna tid bevarades av dess efterträdare, Förenta nationerna, i och med FN-stadgans artikel 80.

Varken Balfourdeklarationen eller mandatet skapade dock det judiska folkets historiska rätt till sitt hemland. Dokumenten erkände de redan befintliga rättigheter vilka det judiska folket aldrig medgavs. Tusentals judar hade redan återvänt till sitt historiska hemland innan Balfourdeklarationen utfärdades.

I varje förhandling med det palestinska ledarskapet har Israel insisterat på att de borde erkänna det judiska folkets rätt till en nationalstat på samma sätt som många andra insisterar att Israel ska erkänna den palestinska rätten till en egen stat.

Mahmoud Abbas uttalande att Arabförbundet borde hjälpa till att stämma den brittiska regeringen för Balfourdeklarationen är ännu ett rungande ”nej” bland så många andra för Israels begäran om ett ömsesidigt erkännande.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*