UNESCO förklarar Tel Aviv en Kreativ stad (Creative City)

Tio år efter att UNESCO förklarat den Vita staden Tel Aviv en världsarvsplats, så har staden fått ytterligare en titel – Kreativ stad. Tel Aviv är den senaste medlemmen i UNESCOs Kreativa städers nätverk i kategorin Media arts.

UNESCO, har bildat Kreativa städers nätverk för att uppmuntra samarbetet mellan internationella städer för att främja de som arbetar strategiskt och kvalitativt med kreativitet och kulturella och kreativa sektorer som en faktor för hållbar utveckling.

Tel Aviv kommer nu att bli medlem i Kreativa städers nätverk i mediakonst. Städer på det här området karaktäriseras av kreativa näringar och kulturella aktiviteter där man använder digital teknologi och där man med mediakonst lyckats förbättra stadslivet. Detta mäts genom tillgängligheten till kulturella händelser och produkter genom digital teknologi och förekomsten av elektroniska konstformer och dess integrering i samhället.

Tel Avivs blomstrande hi-tech, särskilt inom mediakonst, har gjort medverkat till att Tel Aviv nu fått en plats i Kreativa städers nätverk. Tel Aviv,en stad med bara lite fler än 400 000 invånare, har fler än 700 tidiga startup. Tel Aviv har det näst högsta antalet startup av alla världens städer och det högsta antalet startup per capita.

Det är en stor ära för Tel Aviv att bli medlem i Kreativa städers nätverk och det kommer att stärka projekt och initiativ inom mediakonst och kultur. En viktig aspekt är att men genom nätverket kan skapa internationella partnerskap mellan städer som grundar sig på ett utbyte av erfarenheter. För att få titeln, kommer Tel Aviv varje år att presentera sina initiativ, både lokalt och internationellt, till UNESCO.

Borgmästaren i Tel Aviv, Ron Huldai säger

”För tio år sedan förklarades Tel Aviv för ett världskulturarv. Världen erkände betydelsen av Tel Avivs arkitektoniska förflutna. Fr.o.m. idag reflekterar Tel Avivs inträde i UNESCOs Kreativa städers nätverk världens erkännande av Tel Avivs bidrag till nuet och till framtiden – ett erkännande av Tel Aviv som en pulserande kulturell skapelse och genombrottsteknologi.”

Läs mer på israeliska utrikesdepartementets webbsida.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*