Unesco på väg att förlora sin relevans

Unescos verkställande utskott förväntas rösta på ännu ett genompolitiserat beslut angående Jerusalem – ett beslut om att allt Israel gör i Jerusalem är olagligt och som relaterar till alla tidigare beslut som till exempel det om förnekandet av sambandet mellan det judiska folket och Jerusalem.

Det verkställande utskottet vägrar att sätta ett stopp för den politisering som avsevärt försämrar organisationens ställning. I motsats till Unescos generaldirektörs rekommendation och trots de löften och uttalanden som gjorts under åren av olika ledare forsätter Unesco med ritualen att föreslå anti-israeliska resolutioner som kritiserar allt Israel gör i Jerusalem. Man antar även tidigare resolutioner som förnekar det judiska folkets koppling till Jerusalem och återanvänder politiska fördömanden mot Israel angående Gazaremsan.

Istället för att, som man lovat Israel, sätta ett stopp för politiseringen stöds den av EU-delegater som lägger fram sina egna förslag om Jerusalem och andra frågor som till och med helt ligger utanför Unescos mandat.

Israel förväntar sig att Unescos medlemsstater röster emot denna absurda resolution.

Den föreslagna resolutionen kommer inte påverka vår beslutsamhet att verka för alla invånare i Jerusalem. Den kommer dock skada Unescos genom försämrad status och relevans.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

*